Kilián István bibliográfiája


Kilián István publikációi (1959–2013)

 

Önálló művek

 1. Ismeretlen iskoladráma gyűjtemény a XVII–XVIII. századból, Miskolc, Városi Könyvtár, 1967 (Borsod–Miskolci Füzetek, Irodalomtörténet, 5), 98 p.
 2. Irodalmi diáktársaság Miskolcon a reformkorban, Miskolc, 1972 (Borsod–Miskolci Füzetek, Irodalomtörténet, 9), 60 p.
 3. Szűcs Miklós naplója, 1839–1849, Miskolc, Miskolci Városi Könyvtár–Herman Ottó Múzeum, 1981 (Documentatio Borsodiensis III.), 277 p.
 4. A minorita iskolai színjáték a XVIII. században: Elmélet és gyakorlat, Bp., Argumentum, 1992 (Irodalomtörténeti füzetek, 129), 249 p.
 5. A régi magyar képvers / Old Hungarian Pattern Poetry, (Vizuális költészet Magyarországon I. Visual Poetry in Hungary I.), Miskolc–Budapest, 1998, 331 p.
 6. Csokonai boldog napjai: Tanulmányok a költő borsodi, abaúji, zempléni napjairól és kultuszáról, Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2001, 231 p.
 7. A piarista dráma és színjáték a XVII–XVIII. században. Iskolai színjátékaink témarendje egy reprezentatív jezsuita minta és a teljes piarista felmérés alapján, Bp., Universitas, 2002, 430 p.
 8. Szűcs Sámuel naplói I. (1835–1864), – II. (1865–1889), Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 2003, 336 p., 352 p.Doktori értekezések  
 9. Ismeretlen, latin, magyar nyelvű iskoladráma-gyűjtemény a XVII. század végéről és a XVIII. század elejéről, Doktori disszertáció, Miskolc, 1970, 395 p.
 10. A minorita színjáték és a magyarországi barokk drámaelmélet, Kandidátusi értekezés, Bp., 1980, 253 p. (Jelzete: MTA Könyvtára D. 09109)
 11. Iskolai színjátékaink témarendje: Reprezentatív jezsuita minta és teljes piarista felmérés alapján, Akadémiai doktori értekezés, Bp., 1993, 521 p. (Jelzete: MTA Könyvtára D. 16666)A disszertáció tézisei: Piarista iskolai színjáték a XVII–XVIII. században, Bp., 1993.Iskoladráma-adattárak

 12. A magyarországi katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma 1800-ig, Sajtó alá rendezte Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Varga Imre, szerk. Varga Imre, Bp., Argumentum, 1992, Kilián István a minorita adattárat készítette: 97–150.
 13. A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig, Bp., Argumentum, 1994, 772 p.Könyvrészletek
 14. Iskolai színjáték Magyarországon, = Magyar színháztörténet 1790–1873, szerk. Székely György, Kerényi Ferenc, Bp., 1990, 23–27.
 15. Kastélyszínházak Magyarországon, = Magyar színháztörténet 1790–1873, szerk. Székely György, Kerényi Ferenc, Bp., 1990, 28–34.
 16. The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs, ed by József Jankovics, preface by Fagiolo, Marcello, studies by Knapp, Éva and Kilián, István, iconography by Bardi, Terézia, Bp., Enciklopédia Publishing House, 1999, 72–79. (291 p.)
 17. A piarista iskola, színház, színjáték és dráma, = Piarista iskoladrámák, s. a. r. Demeter Júlia, Kilián István, Kiss Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna, Bp., Akadémiai–Argumentum, 2002 (RMDE XVIII. század, 5/1.), 7–31.Sorozatszerkesztés, kritikai szövegkiadás A Régi Magyar Drámai Emlékek (RMDE) XVIII. századi sorozatának
  (Budapest, 1989–) szerkesztője
  Varga Imrével, majd Demeter Júliával és Pintér Márta Zsuzsannával 
   
 18. Protestáns iskoladrámák 1., s. a. r., Varga Imre, Bp., Akadémiai, 1989 (RMDE XVIII. század, 1/1).
 19. Protestáns iskoladrámák 2., s. a. r., Varga Imre, Bp., Akadémiai, 1989 (RMDE XVIII. század, 1/2), 1–2. kötet: 1559 p.
 20. Minorita iskoladrámák, s. a. r. és szerk. Kilián István, Bp., Akadémiai, 1989 (RMDE XVIII. század, 2.), 960 p.
 21. Pálos iskoladrámák, királyi tanintézmények, katolikus papneveldék színjátékai, s. a. r., Varga Imre, Bp., Akadémiai, 1990 (RMDE XVIII. század /3.), 611 p.
 22. Jezsuita iskoladrámák: Ismert szerzők, s. a. r. Alszeghy Zsoltné, Czibula Katalin, Varga Imre, Bp., Argumentum–Akadémiai, 1992 (RMDE XVIII. század, 4/1.), 992 p.
 23. Jezsuita iskoladrámák: Ismeretlen szerzők, programok, színlapok, S. a. r. Alszeghy Zsoltné, Berecz Ágnes, Keresztes Attila, Kiss Katalin, Knapp Éva, Varga Imre, szerk. Varga Imre, Bp., Akadémiai–Argumentum, 1995. (RMDE XVIII. század, 4/2.), 1107 p.
 24. Piarista iskoladrámák, s. a. r. Demeter Júlia, Kilián István, Kiss Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna, Bp., Akadémiai–Argumentum, 2002 (RMDE XVIII. század, 5/1.), 1012 p.
  Ebből Kilián István sajtó alá rendezte: Benyák Bernát, Joas, 33–118; Benyák Bernát, Megszégyenült irigység, azaz Salamon magyar király, 127–206; Bolla Márton, Ariszton, 207–286; Dugonics András, A remete, a katona, a rablók, József eladatása (Demeter Júliával közösen) 323–409; Dugonics András, Gyöngyösy (Demeter Júliával közösen) 481–546; Dugonics András, Tárházi (Demeter Júliával közösen) 605–684; Kayser József, Erkölcsnek dicsősége 1005–1111.
 25. Piarista iskoladrámák, s. a. r., Czibula Katalin, Demeter Júlia, Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Bp., Argumentum, 2007 (RMDE XVIII. század, 5/2), 1227 p.
  A kötetből sajtó alá rendezte Kilián István az alábbi drámákat: Pek Ágoston, Egyiptomi Józsefnek bátyjaitúl való eladása, Pogadl Flórián (?), Bacchusnak víg birodalma, Puhóczy Márton (?), Zokomus király, aki fia hatására lett keresztény, Puhóczy Márton (?), Az ártatlan Fedardus, Simai Kristóf, Váratlan vendég I., Simai Kristóf, Házi orvosság, Simonyi Alajos (?), A házatársi hűség példája, Simonyi Alajos (?), A tavasz győzelme, Verner Zsigmond, Matatiásnak jeles téteménye, Ismeretlen szerző, Eléggé mulattató komédia a furfangos Scapinusszal, Ismeretlen szerző, A varga erszénye.
 26. Ferences iskoladrámák I. Csíksomlyói passiójátékok 1721–1739, szerk., s. a. r. Demeter Júlia, Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Bp., Argumentum–Akadémiai, 2009 (RMDE XVIII. század, 6/1.), 940 p.
  A kötetből sajtó alá rendezte Kilián István az alábbi drámákat: Bevezető: IV. A csíksomlyói iskolaszínpad.20–24. 1. Csató János Elek (?), Krisztus passiójának ábrázolása nagypénteki körmenetben (Csíksomlyó, 1721. március 11. nagypéntek.) 63–114; 2. Ismeretlen szerző, Játék a zsidók megtérítéséről (Csíksomlyó, 1722. április 3. nagypéntek) 115–172; 3. Ismeretlen szerző, Nagypénteki stációk előképekkel (Csíksomlyó, 1723. március 26. nagypéntek.) 173–219; 4. Ismeretlen szerző, Játék az utolsó ítéletről (Csíksomlyó, 1725. március 30. nagypéntek), 220– 290; 5. Péterffi András Domokos (?), Játék a szőlőművesek és Eszter történetével (Csíksomlyó, 1726. április 19.), 291–348; 6A Ismeretlen szerző, Játék az isteni irgalomról és Igazságról (Csíksomlyó, 1727 március 11. nagypéntek), 349–400; 6B Ismeretlen szerző, Az angyalok vitája az Oltáriszentségben valóságosan jelen lévő Krisztusról, (Csíksomlyó, 1727), 401–430.Régi Magyar Színház tanulmánykötet-sorozat szerkesztése Demeter Júliával (2000–)

   

 27. A magyar színház születése, szerk. Demeter Júlia, Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2000 (Régi Magyar Színház, 1), 426 p.
 28. A magyar színjáték honi és európai gyökerei: Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. Demeter Júlia, Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003 (Régfi Magyar Színház, 2), 428 p.
 29. Színházvilág—Világszínház, szerk. Czibula Katalin, Bp., Ráció Kiadó, 2008 (Régi Magyar Színház, 3), 311 p.
 30. Dráma–múlt, színház–jelen: Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. Czibula Katalin, Emődi András, János-Szatmári Szabolcs, Kolozsvár–Nagyvárad, Erdélyi Múzeum Egyesület–Partium Kiadó, 2009 (Régi Magyar Színház, 4), 440 p.
 31. (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontextustörténetek. – Metamorphosis of the (Drama)texts, Stories of Relation. I. kötet. Hagyománykezelés, imitációváltozatok – Traditions, Imitations. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei, szerk. Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011 (Régi Magyar Színház, 5), 356 p., 244 p.Népszerűsítő szövegkiadás
 32. Iskoladrámák: XVIII. század, szerk. Demeter Júlia, Utószó Kilián István: 465–474, A drámaszövegeket gondozta Demeter Júlia, Kilián István, Kiss Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna, Bp., Unikornis Kiadó, 1995 (A magyar dráma gyöngyszemei, 4), 475 p.
 33. A kötetben az alábbi drámákat Kilián István rendezte sajtó alá: Bors Dániel, Kocsonya Mihály házassága, 119–138; Ismeretlen szerző, Boldizsár király, 139–174.; Herschmann István, Három szent királyok utazása, 175–186; Illei János, Salamon király, Lászlónak foglya, 187–204; Kertso Cirják, Borka asszony és György deák, 205–220.
 34. Nap, Hold és csillagok, velem zokogjatok!”: Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból, szerk. Demeter Júlia, Utószó Pintér Márta Zsuzsanna, A drámák latin nyelvű részeit és a rendezői utasításokat fordította Kilián István, Bp., Argumentum, 2003, 674 p.Szerkesztett tanulmánykötetek
  (Pintér Márta Zsuzsannával) 
 35. Iskoladráma és folklór: A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások, szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Kilián István, Debrecen, KLTE Néprajzi Tanszéke, 1989, 207 p.
 36. Az iskolai színjáték és a népi dramatikus hagyományok: A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások, szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Kilián István, Debrecen, Ethnica Alapítvány, 1993, 204 p.Periodikumokban megjelent tanulmányok
 37. Gondolatok Szemere Bertalan életéről és pályájáról, Borsodi Szemle, VI(1962), 5. szám, 36–38.
 38. Ismeretlen XVIII. századi kézirat a miskolci levéltárban: a „Tudóskönyv”: Újabb adatok a kézirat szerzőjéről, Borsodi Szemle, VI(1962), 5. szám, 103–107.
 39. A Miskolci Melodiárium, Borsodi Szemle, VII(1963), 4. szám, 68–83.
 40. Hozzászólás: A helytörténetírás helyzete és feladatai megyénkben című előadáshoz, Herman Ottó Múzeum Közleményei 5., Miskolc, 1963, 34–37.
 41. Talán igaz sem volt. Egy borsodi parasztköltő a háborúról: Ortó Dániel, Sajóvámos, Borsodi Szemle, VIII(1964), 1. szám, 59–64.
 42. Megalakult a Legújabbkori Történelmi Múzeumi Bizottság, Herman Ottó Múzeum Közleményei 6., Miskolc, 1964, 61–63.
 43. Iskolamúzeumok: A miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban, Legújabbkori Múzeumi Közlemények, 1965, 1. szám, 71–79.
 44. Szűcs Sámuel naplója I., Herman Ottó Múzeum Évkönyve VI., Miskolc, 1966, 295–319.
 45. A legújabbkori kutatások néhány kérdése, Herman Ottó Múzeum Közleményei 7., Miskolc, 1966, 55–60.
 46. Gondolatok Miskolc és Borsod helytörténeti kutatásáról, Napjaink, V(1966), 5. szám, 10.
 47. Ismeretterjesztés, 1966, Napjaink, VI(1967), 3. szám, 1., 10.
 48. Latin nyelvű pásztorjáték a XVIII. század elejéről, Antik Tanulmányok, XV(1968), 2. szám, 304–320.
 49. Szűcs Sámuel Naplója II., Herman Ottó Múzeum Évkönyve VII., Miskolc, 1968, 267–297.
 50. Borsodi parasztok az első világháborúban, Napjaink, VII(1968), 11. szám, 1.
 51. Munkácsy Mihály Miskolcon, Herman Ottó Múzeum Közlemények 8., Miskolc, 1969, 33–37.
 52. Kiss Dániel önéletrajzi naplója 1784–1838, Herman Ottó Múzeum Évkönyve IX., Miskolc, 1970, 227–251.
 53. A magyarországi Miklós-kultusz első drámatörténeti emléke, Múzeumi Kurir, I(1971), 5. szám, 22–28.
 54. Latin nyelvű komédia 1720-ból a miskolci Levéltárban: Voluptas a deluso adolescente delusa, Herman Ottó Múzeum Évkönyve X. 1971., Miskolc, 1971, 219–253.
 55. Latin nyelvű komédia a XVIII. század elejéről a miskolci Levéltárban, Herman Ottó Múzeum Évkönyve XI. 1971., Miskolc, 1971, 383–433. [A Hilaria Deorum In Salacone Sartorculo exhibita című dráma közlésével.]
 56. Kiállításaink 1969-ben, Herman Ottó Múzeum Közleményei 9., Miskolc, 1971, 20–24.
 57. Szovjet kórház Lillafüreden, Herman Ottó Múzeum Közleményei 9., Miskolc, 1971, 86–93.
 58. Gyalog, szekéren, gyorskocsin, vonaton Miskolcról Pestre: XIX. századi kéziratos naplók a Pestre utazásról, Herman Ottó Múzeum Közleményei 10., Miskolc, 1972, 53–60.
 59. Kiállításaink 1971-ben, Herman Ottó Múzeum Közleményei 10., Miskolc, 1972, 128–132.
 60. Szűcs Sámuel színházi jegyzetei (1833–1847): Eperjes–Miskolc–Pest–Bécs–Pozsony–Parád, Herman Ottó Múzeum Közleményei 11, Miskolc, 1972, 69–74.
 61. Adatok egy reformkori miskolci diák színházi műveltségéhez, Herman Ottó Múzeum Közleményei 11., Miskolc, 1972, 60–69.
 62. A XVII–XVIII. századi iskolai színjátszás Sárospatakon, Herman Ottó Múzeum Évkönyve XII., Miskolc, 1973, 129–186.
 63. Számadás 1936, Múzeumi Kurír, Debrecen, II(1973), 3. szám, 68–71.
 64. Sanctus Nicolaus Episcopus seu liberalitas coronata: A magyarországi iskoladráma példája 1688-ból, Déri Múzeum Évkönyve 1973, Debrecen, 1974, 375–446.
 65. Törökverő magyarok az iskoladrámákban, Egri Múzeum Évkönyve XI–XII. 1973–1974, Eger, 1974, 171–192.
 66. Boldisár király: Magyar nyelvű színlap 1761-ből, Archivum: A Heves Megyei Levéltár Közleményei 3., szerk. Kovács Béla, Eger, 1974, 94–101.
 67. Miskolci diák lengyelországi utazása 1839-ben, Herman Ottó Múzeum Közleményei 13., Miskolc, 1974, 44–54.
 68. XVIII. század eleji komédia az iszákos papról és a részeges magiszterről, Déri Múzeum Évkönyve 1974, Debrecen, 1975, 779–804.
 69. Iskoladráma Nagy Péter orosz cárról 1698-ból: Gladiator Moschus, ItK, LXXIX(1975), 2. szám, 188–191.
 70. Csokonai és Puky István barátsága, Déri Múzeum Évkönyve 1975, Debrecen, 1976, 617–646.
 71. Iskolai színjátszás Székesfehérvárott a 18. században, Fejér megyei Történeti Évkönyv 10., Székesfehérvár, 1976, 201–305. [A Boldisár király és a Sanctus Stephanus Rex Hungariae drámaszövegek kiadásával.]
 72. Ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény Szárazbőről, Archivum, A Heves megyei Levéltár Közleményei 6., 1977, 49–79.
 73. Színjáték Miskolcon a XVIII. század második felében, Borsodi Levéltári Évkönyv I., Miskolc, 1977, 7–25.
 74. Adatok a Csokonai család történetéhez, Déri Múzeum Évkönyve 1976, Debrecen, 1977, 387–409.
 75. Ady Endre és a Csokonai Kör, Alföld, XXVIII(1977), 11. szám, 144–146.
 76. Csokonai, Puky István és Darvas Anna, Herman Ottó Múzeum Közleményei 16., Miskolc, 1977, 43–51.
 77. Az irodalmi gyűjtemény hangszalagtárából, Múzeumi Kurír, Debrecen, VI(1977), 25. szám, 9–13.
 78. Adatok a „Felvditó” forrásához a Papszász-gyűjteményben, Déri Múzeum Évkönyve 1977, Debrecen, 1978, 481–500.
 79. Csokonainak és baráti körének ismeretlen levelei, ItK, LXXXIII(1979), 5–6. szám, 605–609.
 80. Barátság és szerelem szálaival: Csokonai Borsodban, Napjaink XIX(1979), 2. szám, 10–11.
 81. Iskoladrámagyűjtemény a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárában, Könyv és könyvtár XII., Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, 1979, 29–68.
 82. Egy XVIII. századi Moliere-adaptáció, Studia Litteraria, Tomus XVII, A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének közleményei, Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1979, 71–81.
 83. Az Ady-kiállítás muzeológiai kérdései, Déri Múzeum Évkönyve 1978, Debrecen, 1979, 459–480.
 84. Látogatóban Gy. Szabó Bélánál, Kolozsvár, 1978. december 7–8., Múzeumi Kurír VIII(1979. december), 31. szám (IV. kötet, 1. szám), 32–35.
 85. Menszáros Károly nagykereki gazdaságának inventáriuma 1837-ből, Bihari Múzeum Évkönyve II., Berettyóújfalu, 1980, 129–151.
 86. Iszonyú emlékezetű nap” (Szűcs Miklós 1849. október 6-ról), Napjaink, XIX(1980), 10. szám, 33.
 87. A néprajztól a munkásmozgalomig: A Sarló, Élet és Tudomány, XXXV(1980. augusztus 8.), 32. szám, 995–996.
 88. Kilián István, Staud Géza, Varga Imre, A hazai iskoladrámák feltárása, MKSz, XCVI(1980), 2. szám, 199–204. [Kilián István része: 201–202.]
 89. A régi magyar képvers, Új Írás, XX(1980), 11. szám, 20–34.
 90. Rendezői gondok az Ady-kiállítás előtt, Múzeumi Kurír, 33. szám, (IV. kötet, 3. szám), Debrecen, IX(1980. augusztus), 38–44.
 91. A minorita iskolai színjáték társadalomkritikai vonatkozásai, ItK, LXXXV(1981), 2. szám, 137–152.
 92. Magyar Mária-siralmak, Új Írás, XXI(1981), 4. szám, 3–17.
 93. A latin kérdés, Élet és Irodalom, XXV. évf., 27. szám, 1981. július 4., 2.
 94. Ütött-kopott harcztéri muzsika”: Ortó Dániel parasztköltő versei, Napjaink, XX(1981), 4. szám, 38–39.
 95. XVIII. századi iskoladráma Moliere nyomán: Miskolci Ambrus: Stolander, Déri Múzeum Évkönyve, 1979, Debrecen, 1981, 439–461.
 96. Jakab Viktória, Kilián István, A Biblia, a liturgia és a misztériumdráma hatása a nyírbátori Krucsay-oltár mesterére, I–III., Rajztanítás, 1982, 4. szám, 15–20; 5. szám, 6–8; 6. szám, 27–60.
 97. Bessenyei György sírverse Rakovszky Dániel omniáriumában, MKSz, XCVIII(1982), 4. szám, 361–371.
 98. Istók mester felcsapott színésznek”: Arany János színészhónapja, Új Írás, XXII(1982), 10. szám, 73–79.
 99. Arany János debreceni évei, Nagykőrösi Arany János Múzeum Közleményei II. – Acta Musei de János Arany nominati II., Nagykőrös, 1982, 17–49.
 100. Arany János a vándorszínész, Nagykőrösi Arany János Múzeum Közleményei II. – Acta Musei de János Arany nominati II., Nagykőrös, 1982, 51–83.
 101. Exercitia Scholastica (1667–1708): Iskolai gyakorlatok kolligátuma, Könyv és könyvtár XIII., Debrecen, Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve, 1982, 5–42.
 102. Barla Szabó János versgyűjteménye 1824-ből, Déri Múzeum Évkönyve LXII. 1981, Debrecen, 1983, 481–493.
 103. Elfelejtett, második anyanyelvünk: a latin, Napjaink, XXII(1983), 6. szám, 9.
 104. Kézben fegyverrel, harcon elesni dicső”: Pálóczy László költészetéről, születésének kétszázadik évfordulóján, Napjaink, XXII(1983), 10. szám, 36–39.
 105. Egy magyar peregrinus svájci tanulmányai, Helikon, 1984, 2–4. szám, 256–259.
 106. Magyar nyelvű betlehemes játék a XVII. század első feléből, ItK, LXXXVIII(1984), 5–6. szám, 695–722.
 107. Szűcs Miklós a naplóíró és publicista, Borsodi Levéltári Évkönyv V., Miskolc, 1985, 293–340.
 108. Szabad Magyarország: A salgótarjáni fogolytábor magyar folyóirata 1945, Palócföld, XIX(1985), 3. szám, 36–41.
 109. Iskoladráma és társadalomkritika, Vigilia, L(1985), 8. szám, 609–616.
 110. Vendégbarátság, segítőkészség: Régi magyar drámák nyomában Szlovákiában, Napjaink, XXIV(1985), 10. szám, 38–39.
 111. Két podolini piarista betlehemes, Vigilia, L(1985), 12. szám, 941–945.
 112. Magyar nyelvű betlehemes kézirat Túrócszentmártonban 1629 tájáról, Confessio, 1985, 4. szám, 110–117.
 113. Magoss Olga emlékei Móricz Zsigmondról, Déri Múzeum Évkönyve, 1983–1984, Debrecen 1985, 345–367.
 114. Házikáplán, tábori lelkész, tanár, hadmérnök: Emlékezés Moesch Lukácsra, Vigilia, LI(1986), 8. szám, 582–588.
 115. A kézdivásárhelyi betlehemesről: Betlehemes. Karácsonyi Játék az 1700-as évek elejéről. Napjaink, XXV(1986), 12. szám, 20–23. [A latin nyelvű játék műfordítása.]
 116. Képvers Sárospatakról egy amerikai könyvben: Dick Higgins: Pattern Poetry, Napjaink, XXVII(1988), 1. szám, 33–34.
 117. Név- és évszámrejtés a XVII–XVIII. században, MKSz, 104(1988), 1. szám, 20–40.
 118. Szomorú halotti versek Hatvani professzor felett, Déri Múzeum Évkönyve 1987, Debrecen, 1988, 295–313.
 119. A kubus Janus Pannoniustól Anklé Istvánig, Magyar Műhely: Párizs–Bécs–Budapest, 73. szám, XXVII(1988. március 15.), 17–26.
 120. Egy podolini betlehemes játék, Magyar Napló, (I)1989, 12. szám, 5.
 121. A podolini betlehemes játék (1738), Jel II(1990), 6. szám, 36–40.
 122. Mikes Kelemen hite és erkölcsisége, Szabolcs-Szatmári Szemle, XXVI(1991), 1. szám, 77–84.
 123. Színjáték a minorita iskolában (1753–1780), A miskolci Hermann Ottó Múzeum Közleményei 27., Miskolc, 1991, 192–205.
 124. Iskolai színjáték a piarista iskolákban, Vigilia, LVII(1992), 8. szám, 577–582.
 125. A piarista diákszínpad és a nyitrai színjáték, MKSz, CVIII(1992), 3. szám, 217–226.
 126. A betlehemes játék a XVII. századi Magyarországon, ItK, LXXXXI(1992), 633–638.
 127. Régi magyar drámák nyomában Szlovákiában: A piaristák podolini iskoladrámái, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, XXVIII(1993), 1. szám, 21–31.
 128. Szűcs Sámuelnek, Miskolc helytörténészének élete és naplója, Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXX–XXXI, Miskolc, 1993, 293–328.
 129. Iskoladráma és barokk: Konferencia Egerben,1994. szeptember 1–3., ItK LXXXXIII(1994), 4. szám, 808–809.
 130. Képversek a sárospataki református kollégiumban, 1772–1801, Dimenzók: Felső-magyarországi Szemle, főszerk. Viga Gyula, Miskolc, III(1995), 1. szám, 1–15.
 131. Kozma Mihály magyar nyelvű rózsaversei, Magyar Műhely: Párizs–Bécs–Budapest, 90. szám, XXXII(1993), 43–52.
 132. Nicolaus Myrensis: Egy trencséni barokk dráma 1688-ból, = A jezsuiták Magyarországon, szerk. Löffler Erzsébet, Eger, 1996 (Barokk Konferenciák, II.) 34–37. [Hevesi Napló, VI(1996), különszám.]
 133. Sebestyén Gábor: Paralellogrammum, Magyar Műhely: Párizs–Bécs–Budapest, 100. szám, XXXV(1996. szeptember 20.).
 134. A magyarországi képvers kezdetei, Magyar Műhely: Párizs–Bécs–Budapest, XXXV(1996), 100. szám, 41.
 135. Ismeretlen képversek a 19. század második évtizedéből Gyöngyösről, Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXV–XXXVI., Miskolc, 1997, 391–441.
 136. Gárdonyi Géza és a ciszterciek, levelezéseik tükrében,I.,Új Hevesi Napló: Heves megyei irodalmi és közművelődési folyóirat, felelős szerk. és kiadó Murawski Magdolna, IX(1999), 2. szám, 46–51.
 137. Gárdonyi Géza és a ciszterciek, levelezéseik tükrében, II., Új Hevesi Napló: Heves megyei irodalom, társadalom, kultúra, főszerk. Murawski Magdolna, IX(1999), 3. szám, 31–35.
 138. Vallásos és profán teátrális rendezvények a besztercebányai jezsuita iskolában (1648–1773), MKSz CXV(1999), 4. szám, 410–424.
 139. Dráma Dobó Istvánról és az egri vár védelméről,Eger 1700, Agria, Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, XXXVI(2000), 499–519.
 140. Kozma István rácsverse 1767, Magyar Műhely: Párizs–Bécs–Budapest, 112. szám, XL(2000), 42–44.
 141. Magyarországi német nyelvű vers Mária Terézia köszöntésére,1774, Magyar Műhely: Párizs–Bécs–Budapest, 112. szám, XXXIX(2000), 45–47.
 142. Beszámoló a 17–18. századi magyar dráma- és színházkutatás eredményeiről (1980–2001), MKSz, CXVI(2002), 2. szám, 193–200.
 143. Ágoston Julián, Vigilia, LXX(2005), 8. szám, 639–647.
 144. Theaterbühne und Scenerie in Csíksomlyó, Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 29., 100(2006), Heft 2., 180–186.
 145. Slavkovski Benedek drámája Salamon valamint Géza és László küzdelméről: Privigye 1718, Arrabona Múzeumi Közlemények, 2008. 46/1, szerk. Medgyesy-Schmikli Norbert, Székely Zoltán, Győr, Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2008, 131–146.
 146. A barokk színház, a barokk dráma Magyarországon, = Festett egek: A jezsuita iskoladráma és a színpadi világ, Színháztudományi Szemle 40., szerk. Ács Piroska, Bp., Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet–Corvina Kiadó, 2011, 17–48.
 147. Régi magyar Mária-siralmak, Keresztény Szó (kiadja a Verbum Egyesület, Kolozsvár), XXIII(2012), 11. szám, 9–16.Tanulmánykötetekben megjelent dolgozatok
 148. A Védegylet Borsodban, = Történelmi Évkönyv 1965, szerk. Deák Gábor, Miskolc, Magyar Történelmi Társulat Borsod-Zempléni Csoportja, 1965, 93–123.
 149. Kossuth Dániel sajóvámosi kéziratos versgyűjteménye, = Borsod megye népi hagyományai: néprajzi gyűjtők és szakkörök válogatott anyaga, szerk. Bodgál Ferenc, Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 1966, 416–443.
 150. Gondolatok a történeti muzeológia néhány kérdéséről, = Tanulmányok az új- és legújabbkori történeti muzeológia kérdéseiről, Bp., 1972, 111–135.
 151. Magyar nyelvű színjátszás Kézdivásárhelyt a XVIII. században, = Művelődéstörténeti tanulmányok, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1980, 221–231, 297–299.
 152. E Martius hó örökre rendkívüli nevezetességű marad.”: Szűcs Miklós és reformkori naplója, = Az Élet és Tudomány Kalendáriuma 1981, Nyíregyháza, 1980, 74–83.
 153. Adatok Berettyóújfalu közoktatás-, könyvtár- és sajtótörténetéhez, = Berettyóújfalu története, szerk. Varga Gyula, Berettyóújfalu, 1981, 339–378.
 154. Pálóczy László útja a költészettől a közéletig: Emlékbeszéd születése 200. évfordulóján, síremléke megkoszorúzásakor, = A miskolci Földes Ferenc Gimnázium 425 éve (1560–1985), szerk. Pápay Sándor, Miskolc, 1985, 124–127.
 155. Az iskolai színjáték és a folklórhagyomány = A megváltozott hagyomány: Tanulmányok a XVIII. századról, szerk. Hopp Lajos, Küllős Imola, Voigt Vilmos. Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet–Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklore Tanszék, 1988, 393–429.
 156. Figurengedichte in Spätbarock, = Laurus in Austriaco-Hungarica: Literarische Gattungen und Politik in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Hrsg. von Béla Köpeczi, Andor Tarnai, Bp.,–Wien, 1988, 119–179.
 157. Gondolatok a Theatrum sacrum kiállítás megnyitásakor, = Iskoladráma és folklór: A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások, szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Kilián István, Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, 1989, 11–15.
 158. Tizennégy történeti betlehemes (1629–1768-ig), = Iskoladráma és folklór: A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások, szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Kilián István, Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, 1989, 135–143.
 159. Színház és közönség Egerben a XVIII. században, = Egyház és a barokk kor: Az 1992. július 17–18-án Egerben lezajlott tanácskozás anyaga, szerk. Löffler Erzsébet, Eger, 1992–1993, 59–72.
 160. Színház és közönség Nagyszombatban a XVII–XVIII. században, = Fejezetek a magyar művelődés történetéből, szerk. Závodszky Géza, Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, 1992, 53–87.
 161. Moesch Lukács élete és latin poétikája (Egy nagyobb tanulmány részlete),= Tanárképzés és Tudomány VII., Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, 1992, 319–337.
 162. Mikes vallásossága a levelek tükrében, = Irodalom, történelem, folklór: Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára a budapesti Mikes-konferencián elhangzott előadások, szerk. Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor, Debrecen, Ethnica, 1992, 77–82.
 163. Az egri jezsuita iskola színjátszásának adatai 1692–1772, = Kétszáz éves az egri főegyházmegyei könyvtár, 1793–1993, Emlékkönyv, szerk. Antalóczi Lajos, Eger, Főegyházmegyei Könyvtár, 1993 (Az Egri Főegyházmegye Sematizmusa, VI. – Schematismus Archidioecesis Agriensis, VI.), 185–225.
 164. Az iskoladráma-kutatás további feladatai, = Az iskolai színjáték és a népi dramatikus hagyományok: A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások, szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Kilián István, Debrecen, Ethnica Alapítvány, 1993, 7–11.
 165. A jezsuita iskolai színjátszás Pozsonyban, = Pozsony–Pressburg–Bratislava: A 700 éves város, szerk. Gyurcsik Iván, Jégh Izabella, Papp Zsuzsanna, Pozsony–Budapest, 1994, 107–121.
 166. Színjáték a 17–18. században, = Irodalomtörténet, Irodalomértés, szerk. Cs. Varga István, Vilcsek Béla, Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, 1995, 9–48.
 167. Podolin és Kisszeben piarista színháza, = Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas, 1996 (Historia Litteraria, 2), 159–172.
 168. A kantai minorita iskoladrámák, = Emlékkönyv: a Kézdivásárhelyi Múzeum 25. évfordulójára, szerk. Incze László et al., Sepsiszentgyörgy, Médium, 1997, 47–53.
 169. Church, School Drama and Stage in the 17–18th Centuries, = Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica. Tomus IV., Miskolc, 1998, 83–97.
 170. Egyház, iskola, dráma és színjáték a XVII–XVIII. században,= A magyar művelődés és a kereszténység: La civilta Ungherese e il christianesimo: A IV. Hungarológiai Kongresszus előadásai, II., szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Sárközy Péter, Bp.,–Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptum Rt., 1998, 821–835.
 171. Munkabeszámoló, 1994–1997. = A magyar színház születése: Az 1997. évi egri konferencia előadásai, szerk. Demeter Júlia, Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2000, 7–12.
 172. Az apagyilkos tékozló fiú, = School and theatre in the Past and Nowadays: Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. Nagy Júlia, Kedves Csaba, Miskolc, Academia Ludi et Artis, 2002. CD-ROM
 173. Adatok Csíksomlyó színpada és szcenikája történetéhez, = A magyar színjáték honi és európai gyökerei: Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. Demeter Júlia, Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003 (Régi Magyar Színház, 2), 26–31.
 174. A= Europejskie zwuązki dawnego teatru szkolnego i europejska wspólnota dawnich kalendarzy, Redakcja naukowa Irena Kadulska, Gdańsk, Wydawnictwio universitetu Gdańskiego, 2003, 17–26.
 175. Liturgia és színjáték a marosvásárhelyi jezsuita iskolában 1703–1763, = Imádságos asszony: Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére, szerk. Czövek Judit, Bp., Gondolat Kiadói Kör–Európai Folklór Intézet, 2003, 75–86.
 176. Költészet és matematika a régi magyar irodalomban, = Vándorutak–Múzeumi örökség: Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére 60. születésnapja alkalmából,szerk. Viga Gyula, Holló Szilvia Andrea, Cs. Schwalm Edit, Bp., Archaeolingua, 2003, 523–531.
 177. A régi magyar dráma többnyelvűsége a XVII–XVIII. században,= Hatalom és kultúra I. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6–10.) előadásai I., szerk. Jankovics József, Nyerges Judit, Bp., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp., 2004, 345–354.
 178. Il patrimonio classico: L’antica pittografia Ungherese, = L’ ereditá classica in Italia e in Ungheria dal Rinascimento al Neoclassicismo, A cura di Peter Sárközy, Vanessa Martore, Bp., Editore Universitas, 2004, 369–388.
 179. L’eredita classica: i carmi figurati nell’antica poesia ungherese = Annuario: Studi e documenti italo-ungheresi, a cura di József Pál, Róma–Szeged, Accademia D’Ungheria in Roma, Instituto Storico „Fraknói”–Universitá Degli Studi di Szeged, Dipartimento di Italianistica, 2004, 43–57.
 180. Kozma Mihály bokrétaverse, = „Nagy Pál vagy Pál”: A hetven éves Nagy Pál köszöntése, szerk. L. Simon László, Sőrés Zsolt, Bp., Magyar Műhely, 2004, 67–73.
 181. Mi a legfőbb jó? – kérdezi Kozma, s így felel: Az hiv Társ, Bőség, Áldás, Gazdagság, Elégség, = Görbülő fény: A hetvenéves Bujdosó Alpár köszöntése, Bp., Magyar Műhely, 2005, 123–137.
 182. Két minorita passiójáték, = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, szerk. Őze Sándor–Medgyesy-Schmikli Norbert, Piliscsaba–Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar–Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 2005 (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák, 1/2), 729–742.
 183. Záró tanulmány Ágoston Julián költészetéről, = Ágoston Julián, Kiadatlan versek, Eger, Gonda Könyvkiadó, 2005, 316–330.
 184. Jókai Mór és Laborfalvi Róza Borsodban és Miskolcon, = Szövegkönyv: Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára, szerk. Szilágyi Márton, Völgyesi Orsolya, Bp., Ráció Kiadó, 2005, 211–218.
 185. A gergelyezés szokása a 18. században néhány jezsuita iskolában, = Mindenes Gyűjtemény I. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára, szerk. Csörsz Rumen István, Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Folklór Tanszék, 2005 (Artes populares, 21), 375–386.
 186. Iskolai színjátszás Patachich püspök idejében Nagyváradon és Kalocsán, = Patachich Ádám érsek emléke: zajezdai báró Patachich Ádám, kalocsai érsek (1776–1784) halálának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és kiállítás emlékkönyve, szerk. Lakatos Adél, Kalocsa, Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, 2005, 41–54.
 187. A nagyszombati jezsuita iskolaszínház szcenikája, = A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. Szilágyi Csaba, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2006 (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 2), 443–457.
 188. Színjátékszerű elemek a nagyváradi jezsuiták liturgiájában, = Historicus Societatis Jesu: Szilas László Emlékkönyv, szerk. Molnár Antal, Szilágyi Csaba, Zombori István, Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 2007, 311–321.
 189. Színjáték a jelenlegi Szlovákia területén a 16–18. században, = Kolligátum: Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére, szerk. Descovi Balázs, Szilágyi Márton, Vaderna Gábor, Bp., Ráció Kiadó, 2007, 227–234.
 190. Szent Iván napi színjáték néhány 18. századi jezsuita iskolában, = Summa: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. Maczák Ibolya, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2007 (Pázmány Irodalmi Műhely, Tanulmányok, 7), 154–162.
 191. Szent Ferenc élete Csíksomlyó színpadán, = Élet és világ: Írások Keresztesné Várhelyi Ilona tiszteletére, szerk. Lakner Lajos, Debrecen, Déri Múzeum–Debreceni Irodalmi Múzeum, 2007, 54–78.
 192. Régi, magyar Mária-siralmak, = Nyelv –irodalom – társadalom. A 2005. december 8–9-én A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban címmel a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke által szervezett konferencia előadásai, szerk. Bárczi Zsófia, Vančoné Kremmer Ildikó, Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, 2007, 163–181.
 193. Simándi László pálos szerzetes képvers-poétikája (1719), = Decus solitudinis: Pálos évszázadok, Őze Sándor közreműködésével szerkesztette Sarbak Gábor, Bp., Szent István Társulat, 2007 (Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti konferenciák, 4/1), 432–462.
 194. Neue Daten über die Schauspielpraxis der Jesuiten in Bratislava, = Aurora Musas nutrit: Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas in 16.–18. Jahrhundert, (Acta conventus Bratislavae, 26.–29. Septembris 2007), Red. Ladislav Kačic, Svorad Zavarský, Bratislava, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV–Teologická fakulta Trnavskej university, 2008, 145–154.
 195. Kozma Mihály két virágalakú verse, = „Ember lenni minden körülményben”: Tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkalmából, szerk. Radvánszky Anikó, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2008 (Pázmány Irodalmi Műhely, Tanulmányok, 8), 245–252.
 196. A 16–18. századi magyar dráma tipológiája, = Színházvilág — Világszínház, szerk. Czibula Katalin, Bp., Ráció, 2008, 13–22.
 197. Teátrális szertartáselemek, akadémiák, declamatiók, színjátékok és drámák Nagyváradon 1723–1771, = Dráma – múlt, színház – jelen: Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. Czibula Katalin, Emődi András, János-Szatmári Szabolcs, Kolozsvár–Nagyvárad, Erdélyi Múzeum Egyesület–Partium Kiadó, 2009 (Régi Magyar Színház, 4) 303–345.
 198. Ágoston Julián, a közélet katolikus költője, = A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában, szerk. Guitman Barnabás, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2009 (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 5), 112–124.
 199. Az imádság költője. A költő imádsága. Kerekes Károly költészete, = Kerekes Károly O.Cist., Érdemes volt: Versek, imák, elmélkedések, Bp., Szent István Társulat, 2009, 501–528.
 200. Scene et mise en scene a Csiksomlyó, = Theatre et drame musical Le Christ le Patrimoine Théâtral, Musical artistique – Revue Europeenne biligue publiée par le concours du Centre National du Livre, réd. Philiep Bossier, Deirde O’Grady, Gabrielle Jouet-Pastre, Rocco Laera, Fulvia Namer, Florence Petizon, Paris, Société Internationale d’Hcomparée du Théâtre de l’Opéra et du Balett. N 08 11–12, 2009, 79–88.
 201. Eisenberg reprezentatív, zenés gyermekelőadása Eperjesen, = Színház, dráma, irodalom: Tanulmányok a 70 éves Nagy Imre tiszteletére, szerk. Tóth Orsolya, Pécs, 2010, 122–136.
 202. A piarista képvers Magyarországon a 17–19. században, = A piarista rend Magyarországon, szerk. Forgó András, Bp., Szent István Társulat, 2010 (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 6), 403–449.
 203. Andreas Sartor: Cubus poeticus 1650 (?), = Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, szerk. Csörsz Rumen István, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet, 2010, 359–393.

 204. Die visuelle Poesie des Paulinermöchs László Simándi (1719), = Der Paulinerorden. Geschichte–Geist–Kultur, hrsg. von Gábor Sarbak, Bp., Szent István Társulat, 2010 (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 4/2), 359–397.
 205. Drámatörténeti konferenciák és konferenciakötetek: Egy Kolozsvárott megjelent nagyobb tanulmány egy fejezete. = Versében él… Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján, szerk. Gréczy-Zsoldos Enikő, Miskolc, Bíbor Kiadó, 2011, 184–189.

 206. Rézmetszetek Eperjesről és Bártfáról 1651-ből, = Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011, 241–271.

 207. Beszámoló a XVII–XVIII. századi magyar dráma- és színházkutatás eredményeiről (1980– 2001), – About the Research on XVIIth and XVIIIth century Hungarian Drama and Theater (1980–2001), – Bericht über die Forschung zum altungarischen Drama (1980–2001), = (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontextustörténetek. – Metamorphosis of the (Drama)texts, Stories of Relation. I. kötet. Hagyománykezelés, imitációváltozatok – Traditions, Imitations. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei, szerk. Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2011 (Régi Magyar Színház, 5), 344–356.

 208. A tűz és füst funkciója a XVII–XVIII. századi magyarországi és erdélyi színpadokon: The Role of fire and Smokle in the Hungarian and Transylvanian Performances in the XVII–XVIII.th Century, = (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontextustörténetek. – Metamorphosis of the (Drama)texts, Stories of Relation. I. kötet. Hagyománykezelés, imitációváltozatok – Traditions, Imitations. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei, szerk. Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2011 (Régi Magyar Színház, 5), 148–154.
 209. Latin-magyar nyelvű iskoladráma Szent Ferencről Csíksomlyón a XVIII. században, = Nyolcszáz esztendős a Ferences Rend: Tanulmányok a Rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről, szerk. Medgyesy S. Norbert–Ötvös István, Bp., Magyar Napló, 2013 (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák 8/2), 989–1055.Könyvismertetések
   
 210. Borsodi Történelmi Évkönyv III., Borsodi Szemle, XVII(1972), 3. szám, 83–84.

 211. Bodolay Géza: Petőfi diáktársaságai. Bp., 1973, 273 p., Alföld, XXIV(1973), 12. szám, 65–66.

 212. Emlékkönyv Juhász Gézáról, Debrecen, 1975., Hajdú-Bihari Napló, XXXII. évf., 1975. december 21.

 213. Héthy Zoltán–T. Horváth Ildikó–Ormosi László: Évkönyvek és folyóiratok repertóriuma. 1945–1974, Borsodi Szemle, XXI(1976), 1. szám, 95–96.

 214. Bitskey István: Hitviták tüzében, Gondolat, Bp., 1978., Hajdú-Bihari Napló, XXXV. évf. 91. szám, 1978. április 19., 5.

 215. Harminchat tudósítás: Balogh Edgár: Vargyasi változások, Napjaink, XIX(1979), 8. szám, 27.

 216. Szolgálatban: Balogh Edgár önéletírásáról, Napjaink, XIX(1979), 1. szám, 28–29.

 217. A magyar sajtó története I. 1705–1848. szerk. Kókay György, írták Fenyő István, Kókay György, Kosáry Domokos, T. Erdélyi Ilona, Ugrin Aranka, Bp., Akadémiai, 1979, ItK, LXXXXIV(1980), 3. szám, 373–377.

 218. Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép. Pázmány Péter prédikációi, Bp., Akadémiai, 1979, MKSz, 96(1980), 1. szám, 99–101.
 219. Olasz Sándor, Kilián István, Balogh Edgár két könyve (Szolgálatban, Táj és nép), Alföld, XXXI(1980), 3. szám, 83–85.

 220. Táj és nép: Balogh Edgár könyvéről, Alföld, XXXI(1980), 9. szám, 83–84.

 221. Móricz és Debrecen. Az anyagot összegyűjtötte és a bevezető tanulmányt írta: Szabó Sándor Géza. Szerk. Simon Zoltán. Debrecen, 1980, 247 p., ItK, LXXXXV(1981), 3. szám, 360–361.
 222. A költő arca mindig vidám”: Könyv Tóth Árpád fotóiból, Hajdú-Bihari Napló, XXXVIII. évf., 1981. január 25., 5.

 223. Riport helyett Jócsik Lajosról, Napjaink, XX(1981), 2. szám, 35.

 224. Kardos Pál: Irodalmi Tanulmányok. Gondolat, Bp., 1979. 364 p., Helikon, XXVII(1981), 4. szám, 460–461.

 225. Balassi Bálint összes versei a versek helyreállított eredeti sorrendjében, Irodalomtörténet, LXIV(1982), 4. szám, 947–951.

 226. Megoldott s megoldatlan rejtélyek: Szilágyi Ferenc: Csokonai művei nyomán, Napjaink, XXI(1982), 5. szám, 33.

 227. Tóth Endre: Oláh Gábor élete, Debrecen, 1980, Debrecen Városi Tanács VB Művelődésügyi Osztály, 1980, 276 p., ItK, LXXXVI(1982), 4. szám, 516–517.

 228. In oppidis providenciae. Az antik Róma napjai, Napjaink, XXII(1983), 7. szám, 33–34.

 229. Kazinczy Ferenc-bibliográfia, készítette Busa Margit, Irodalomtörténet, XV[LXV](1983), 1. szám, 253–255.

 230. Josephus Fejér SJ Defuncti primi saeculi Societatis Jesu, 1540–1640. Pars I. Assistentia Italiae et Germaniae (cum Gallia usque ad 1607. Pars II. Assistentia Hispaniae Lusitaniae et ab anno 1608 – Galliae. Romae 1982. Institutum Historicum S. J. 282, 255 p., MKSz, 101(1985), 1. szám, 97–98.
 231. Ki(s) Ki(lián) Is(tván), Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai I. 1561–1773, MTA Könyvtár kiadása, Bp., 1984., Új Ember 2022. szám, XLI. évf., 1985. március 31., 6.

 232. László Polgár S. J.: Bibliographie sur l’historie de la compagnie de Jesus, 1901–1980. II. Les Pays. Europe. Roma, 1983. Institutum Historicum S. J., MKSz, 101(1985), 2. szám, 189–191.

 233. Johannes Vitéz de Zredna Opera, quae supersunt. Edidit: Iván Boronkai. Redigit: Antonius Pirnát, Akadémiai, Bp., 1980, 290 p., Helikon, XXXI(1985), 2–4. szám, 372.

 234. Szabó Flóris: A pannonhalmi főapátsági könyvtár kéziratkatalógusa: 1850 előtti kéziratok, Irodalomtörténet, Irodalomtörténet, LXVII(1985), 1. szám, 197–199.

 235. Csudatörténetek, Vigilia, LI(1986), 11. szám, 871–872.

 236. Staud Géza: A magyarországi iskolai színjátékok forrásai I–II. 1561–1773. MTA Könyvtára, Bp., 1984, 1986, MKSz, 103(1987), 3. szám, 241–244.

 237. Újszövetségi szövegmutató szótár: Konkordancia, szerk. Opalény Mihály és Balázs Károly, Bp., Pázmány Péter Hittudományi Akadémia Levelező Tagozata, 1987, Új Ember, XLIV. évf. 8.(2173.) szám, 1988. február 21., 4.

 238. Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai 1561–1773, I–II., Bp., MTA Könyvtára, 1984, 1986, MKSz, CIII(1987), 3. szám, 241–244.

 239. Korvinus Mátyás: egy vitéz, nemzeti, szomorúval elegyes vígjáték 1790-ből Werthes Frigyestől. Magyarul kidolg. Bárány Péter; az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött kézirat szövegét közzé teszi és tanulmánnyal ell. Gyárfás Ágnes, Miskolc, 1986, 193 p., ItK, LXXXXI–LXXXXII(1987), 3. szám, 374–375.

 240. Kecskeméti Gábor (szerk.): Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból. A bevezetőt írta: Kecskeméti Gábor és Nováky Hajnalka. MTA Irodalomtudományi Intézet, Bp., 1988. 505 p. — Szabó Péter: A végtisztesség. A főúri gyászszertartás mint látvány. Mikrotörténelem, Magvető Könyvkiadó, Bp., 1989. 155. p., BUKSZ = Budapesti Könyvszemle: Kritikai írások a társadalomtudomány köréből, I(1989. december), 1. szám, 118–119.

 241. Nigel Griffin: Jesuit school drama, Valencia, 1986. Resarch bibliographies and checklists. 12 Supplement, MKSz, 105(1989), 1. szám, 109–110.

 242. Szabó Péter: A végtisztesség. A főúri gyászszertartás, mint látvány. Magvető, Bp., 1989. 155 p., Budapesti Könyvszemle [BUKSZ], I(1989. december)

 243. Barlay Ö. Szabolcs: Romon virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról. Bp., 1986. 384 p., Helikon, XXXVI(1990), 4. szám, 510–511.
 244. Debrecen, Ó-kikötő …” Árkádiától Európáig. Jubileumi kötet Dr Tóth Béla nyolcvanadik születésnapjára. A Mozgáskorlátozottak PIREMON Kisvállalata kiadványa, Debrecen, 1988. 86 p., MKSz, CVI(1990), 1–2. szám, 85–86.

 245. A Régi Magyar Költők Tára újabb kötetei (RMKT XVII. század 12.), MKSz, 108(1992), 1. szám, 72–74.
 246. A Te katonád voltam, Uram, és az Te seregedben jártam!” (Barlay Ö. Szabolcs Romon virág című könyvéről), Új Ember, XLVIII(1992), 31 (2297.) szám, 1992. augusztus 2., 6.

 247. Dick Higgins: Poetry, Guide to an unknown Literature, State University New York Press, New York, 1987, 225 p., MKSz, CIX(1993), 1. szám, 124–125.

 248. Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Költemények 3. 1794–1796. S. a. r., bev. Szilágyi Ferenc, Bp., Akadémiai, 1992, 890 l., ItK, LXXXXVII(1993), 5–6. szám, 735–737.

 249. Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: reneszánsz kor, szerk. Bitskey István, szerk. közreműk. János István, Tankönyvkiadó, Bp., 1990, 341 p., MKSz, CIX(1993), 1. szám, 120–121.

 250. Tüskés Gábor: A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai: Nádasi János, Bp., Universitas, 1997, MKSz, CXIV(1998), 1. szám, 82–85.

 251. Bitskey István: Püspökök, írók, könyvtárak: egri főpapok irodalmi mecenatúrája a barokk korban, Eger, 1997, It, XXX[LXXX](1999), 4. szám, 638–640.

 252. Vasil-Marinescu, Paula–Cordea, Marta: Cartea veche străină în biblioteca judeteană Satu Mare sec. XV–XVKI. : catalog, Satu Mare, 1998, 448 p., MKSz, CXV(1999), 4. szám, 484–485.

 253. Strelka, Vojtech–Saktorová, Helena–Komorová, Klára: Tlače 16. storočia v trnavský knižniciach, Martin, Matica Slovenská, 1998, 151 p., MKSz, CXVI(2000), 1. szám, 119–120.

 254. Helena I. Saktorová–Klára Komorová–Emilia Petrenková: Generálny katalóg Tlačí 16. Storočia zachovaných na území slovenska II. zväzok. Tlače 16. Storočia v piaristickych knižniciach, Helikon, XXXXVI(2000), 3. szám, 429–431.

 255. Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei: könyvleletek 1980–1985, Polisz–Balassi, Kolozsvár–Bp., 1999, Helikon, XLVII(2001), 1. szám, 131–132.

 256. Lukács István: Dramatizirani kajkavski Marijin plač iz Erdelja = Dramatizált kaj-horvát Mária-siralom Erdélyből, 1626, Slovenica, Bp., 2000, ItK, CVII(2003), 1. szám, 114–117.

 257. Csokonai Vitéz Mihály: Költemények. V. 1800–1805. Sajtó alá rend. Szilágyi Ferenc. Bp. 2002., MKSz, CXX(2004), 2. szám, 195.

 258. Rypson, Piotr: Piramidy słonca labirynty. Poezja wizualna w Polsce od XVI. do XVIII. wieku. Warszawa, 2002., MKSz, CXX(2004), 2. szám, 208.

 259. Nagy Imre: Iskola és színház: A magyar iskolai komédia a XVIII. században és Csokonai vígjátékai. Bp. 2007., MKSz, CXXIII(2007), 4. szám, 536.

 260. Tar Gabriella Nóra: Gyermek a 18. és 19. századi Magyarország és Erdély színpadjain. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2004, 120 p. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 244.), ItK, CXII(2008), 3. szám, 367–371.

 261. János-Szatmári Szabolcs: Az érzékeny színház. Kolozsvár, 2007, MKSz, CXXIV(2008), 4. szám, 491–495.

 262. Németh Péter Mikola: VisszaSejtesít, Agria: Irodalom, Művészet, Kritika, III(2009. tél), 4. szám, 226–233.

 263. Medgyesy S. Norbert: A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar–Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Piliscsaba–Budapest, 2009. (Fontes Historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria – Magyar Ferences Források 5. — PPKE BTK Művelődéstörténeti Műhely, Monográfiák, 1.) 648 p., ItK, CXIV(2010), 2. szám, 170–174.Lexikon-szócikkek
   
 264. Iskoladrámák, = Pannon enciklopédia: Magyar nyelv és irodalom, főszerk. Sipos Lajos, Bp., Dunakanyar 2000, 1997, 252–254.

 265. A régi magyar képvers, = A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája, főszerk. Sipos Lajos, szerk. Hajdú Mihály, Hargittay Emil, Jankovics József, Voigt Vilmos, Bp., Magyar Könyvklub, 2002, 376–380.
 266. Az Új Magyar Irodalmi Lexikon I–III. (főszerk. Péter László, Bp., Akadémiai, 2000) és a Magyar Katolikus Lexikon I–XV. (főszerk. Diós István, Bp., Szent István Társulat, 1993–2010) számos szócikke.Hanglemez
 267. Régi Magyar Betlehemes (1629), A lemez borítószövegét írta Kilián István, szerkesztette és a zenéjét korabeli dallamokból összeállította Kobzos Kiss Tamás, hangszerelte Szabó István, Kobzos Kiss Tamás, Bp., Hungaroton SLPX 14068, 1987.
 268. CD-változat: Bp., 2004.Köszöntő
 269. Varga Imre hetvenéves, ItK, LXXXVI(1982), 4. szám, 524–525.Megemlékezések
   
 270. Sárközi Andor 1919–1968, Borsodi Szemle, XII(1968), 3. szám, 1–2.

 271. Dr. Bodgál Ferenc, Múzeumi Kurír, Debrecen I(1972), 9. szám, 56–58.

 272. Bálint Sándor emléke, Napjaink, XIX(1980), 7. szám, 33.

 273. Bálint Sándor nyomában, Vigilia, XLVI(1981), 5. szám, 296–303.

 274. Bálint Sándor nyomában, Látóhatár, 1981. augusztus, 195–196.

 275. Julow Viktor sírhalma felett, Napjaink, XXI(1982), 3. szám, 35.

 276. Staud Géza (1906–1988), ItK, LXXXXI–LXXXXII(1987), 5–6. szám, 764–765.

 277. Bán Imre (1905–1990), Irodalomtörténet, LXXIII(1992), 1. szám (Új folyam: XXIII/1.), 175–177.

 278. Munka, türelem, emberség példája: Bán Imre professzor úr halálára, Napjaink, XXIX(1990), 6. szám, 38. (1990. június)

 279. Múltidéző: Hegyi Kapisztrán, Új Ember, XLVIII(1992) 22. (2288.) szám, 1992. május 31., 4.

 280. Szita Árpád emlékére, Új Ember, XLIX(1993) 49. (2367.) szám, 1993. december 5., 8.

 281. Szilágyi Péter (1921–1999), ItK, CIII(1999), 5–6. szám, 750–751.

 282. Hopp Lajos (1927–1997) ravatalánál, = A magyar színház születése, szerk. Demeter Júlia, Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2000 (Régi Magyar Színház, 1), 5–6.Népszerűsítő írások napi- és hetilapokban
   
 283. Ismeretlen XVIII. századi kézirat a miskolci levéltárban: a „Tudóskönyv”, Észak-Magyarország, 1959. május 17. vasárnap, 5.

 284. A legújabbkori történeti pályázat eredményei, tanulságai, Észak-Magyarország, XXXI. évf. 3. szám, 1965. január 5., 4.
 285. Szigorúan bizalmas” karácsonyi ajándék: Bizalmas rendőrségi kataszter a magyarországi egyesületekről és annak vezetőiről a Horthy-korszakban, Észak-Magyarország, XXIV. évf. 276. szám, 1968. november 24., 6.

 286. Egy kétszáz éves gyógyszerkönyv: Csokonai József receptgyűjteménye, Hajdú-Bihari Napló, XXXIII. évf., 1976. január 18.

 287. Arany János emlékek a Déri Múzeumban, Hajdú-Bihari Napló, XXXIV. évf. 40. szám, 1977. február 17., 5.

 288. Ady-fényképek a Déri Múzeumban, Hajdú-Bihari Napló, XXXIV. évf. 188. szám, 1977. augusztus 11.

 289. Ady Endre Debrecenben, Hajdú-Bihari Napló, XXXIV. évf. 279. szám, 1977. november 27. 10.

 290. Látogatóban Tóth Eszternél, Hajdú-Bihari Napló, XXXV. évf. 285. szám, 1978. december 3., 10.

 291. Sarló. Kiállítás és emlékest a Déri Múzeumban, Lobogó, XXI. évf. 7. szám, 1979. február 15., 24–25.

 292. Móricz Debrecene, Hajdú-Bihari Napló, XXXVI. évf. 136. szám, 1979. június 13., 5.

 293. A művészet szolgálatában: Dr. Tóth Béla irodalmi munkásságának bibliográfiája, Hajdú-Bihari Napló, XXXVI. évf. 184. szám, 1979. augusztus 8., 5.

 294. Fába metszett költemények: Látogatóban Gy. Szabó Bélánál, Hajdú-Bihari Napló, XXXVI. évf. 205. szám, 1979. szeptember 2., 10.

 295. Veres Péter háza Balmazújvároson, Élet és Tudomány, XXXVI(1979. október 26.) 43. szám, 1370.

 296. Fényképezés falun: Rosie Ney szociofotói, Az Élet és Tudomány Kalendáriuma 1980, Bp., 1979, 129–136.

 297. Diákszínház a XVIII. században, Déli Hírlap, 1982. június 1. (Miskolc története, 30.), 3.

 298. Nyilvános iskolai könyvtár Anno 1836, Déli Hírlap, 1982. június 29 (Miskolc története, 34.), 3.

 299. A „nyargalva haladók” a reformkorban, Déli Hírlap, 1982. július 6 (Miskolc története, 35.), 3.

 300. Kossuth védegylete – nálunk, Déli Hírlap, 1982. július 13 (Miskolc története, 36.), 3.

 301. Színház sártengerben, Déli Hírlap, 1982. július 20 (Miskolc története 37.), 3.

 302. A miskolci szobor helyett: Arany és felvidéki barátai, Napjaink, XXII(1983), 1. szám, 25–27.

 303. Olvasói levelek, vélemények cikkeinkről [az Arany János-szoborra való adakozásról], Napjaink, XXII(1983), 2. szám, 2.

 304. Nem irodalmi kuriózum…, Új Ember, XXXIX. évf. 15. (1919.) szám, 1983. április 10., 3.

 305. Istennek egy Fia, foglald el szívünket: Erdélyi betlehemes a XVII. század első harmadából, Új Ember, XL. évf. 52. (2008.) szám, 1984. december 23., 6.

 306. Szent Péter siralma, Új Ember, XLI. évf. 13. (2022.) szám, 1985. március 31., 6.
 307. A Te életedhez életemet szabtam” – Két Mária Magdolna-siralom-részlet, Új Ember, XLI. évf., 2038. szám, 1985. július 2., 6.
 308. Engedd itt feleségemmel kipihenni magunkat!”: Egy régi magyar betlehemes szálláskereső jelenete, Új Ember, 1985. december 22–29., l3.
 309. Titire, keljünk fel, s menjünk Betlehembe!”: Régi magyar betlehemesek, Új Ember, 1986. december 21–28., 4.Ű

 310. Százéves gerjeni betlehemes, Új Ember, XLIII. évf. 51–52. (2164–2165.) szám, 1987. december 20–27., 6.

 311. Tökéletes illúziókeltés, Népújság, XXXIX(1988), 270. szám, 1988. november 12., 8–9.

 312. A szegedi piarista betlehemes, Szabadelvű Unió, II(1990), 1. szám, 102–103.

 313. Szent Ferenc otthonában, Új Ember, 1992. június 14., 5.
 314. KiIs [Kilián István], Passióképek: Kiliánné Jakab Viktória festményei, Új Ember, 1997. február 23., 8.

 315. Törökök nyomán Egerben, Török Füzetek, VIII(2000), 2. szám, (2000. június) 14–15.Előszavak
 316. Előszó = Medgyesy S. Norbert, A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere, Piliscsaba–Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK–Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009 (Fontes Historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria – Magyar Ferences Források, 5. — PPKE BTK Művelődéstörténeti Műhely, Monográfiák, 1), 13–15.
 317. Előszó =A ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában, szerk. Guitman Barnabás, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2009 (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 5), 9–10.
   
   
 318. Az életrajz elé… = Badál Ede Álmos O.Cist, Endrédy Vendel a ciszterci pedagógus és mártírsorsú zirci apát, Zirc–Bp., Zirci Ciszterci Apátság–Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, 2012, 7–9.Kiállítás-katalógusok, muzeológia
   
   
 319. A Csokonai-emlékkiállításról, Hajdú-Bihari Múzeumi és Műemléki Hónap 1973, szerk. Dankó Imre, Debrecen, 1973, 17–18.

 320. Csokonai Vitéz Mihály 1773–1973 (kiállítás-katalógus), h. n., é. n. [Debrecen, 1973]
 321. A Bihari Múzeumról, Hajdú-Bihari Múzeumi és Műemléki Hónap 1974, szerk. Dankó Imre, Debrecen, 1974, 14–15.

 322. A Balmazújvárosi Múzeumról (programfüzet), Hajdú-Bihari Múzeumi és Műemléki Hónap 1974, szerk. Dankó Imre, Debrecen, 1974, 15–17.
 323. Dr. Kilián Endre aláírással: Irodalmi gyűjteményből irodalmi múzeum lesz, Hajdú-Bihari Napló, 1976. október 31., 12.

 324. Csokonai Vitéz Mihály, Miskolci Műsor, 1974. január, 9.

 325. Csokonai Vitéz Mihály (kiállítás-katalógus), Miskolc, é. n. [1974], 7 p.

 326. Ady Endre 1877–1977, Debrecen, A Hajdú-Bihar Megyei Ady Emlékbizottság centenáriumi programja, Debrecen, 1977.

 327. A reformáció Debrecenben, Vezető a Déri Múzeum kiállításaihoz, szerk. Dankó Imre–Módy György, Debrecen, 1978, 49–51.

 328. Műveltség, irodalom és felvilágosodás Debrecenben, Vezető a Déri Múzeum Kiállításaihoz, Debrecen, é. n., [1978], 105–106.

 329. Móricz Zsigmond és Debrecen 1879–1979: Emlékkiállítás, Debrecen, Déri Múzeum, 1979, 4 oldalas leporello.

 330. A művészet szolgálatában: Dr. Tóth Béla irodalmi munkásságának bibliográfiája, Hajdú-Bihari Napló, XXXVI(1979. augusztus 8.), 184. szám, 5.

 331. Debrecen (ismeretterjesztő kiadvány magyar, angol, német és orosz nyelven 12 db diaképpel), Magyar Diafilmgyártó Vállalat, Bp., 1986.Novella
 332. Leánykérés…: Bandi, te ugorj ki gyorsan az ágyból!, Agria: Irodalom, Művészet, Kritika, VI(2012. tavasz), 1. szám, 265–268.Az adatgyűjtés1 lezárva: 2013. február 18.

Összeállította: Medgyesy S. Norbert

1 A bibliográfia összeállítása közben segítséget nyújtott írások és adatbázisok: Kilián István kéziratos listája, é. n; A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája, összeáll. Ditróiné Sallay Katalin, Debrecen, 1976 (A Hajdú Bihar megyei múzeumok közleményei, 31), 36–37; A színjátszó iskola a XVII–XVIII. században: Bibliográfia, szerk. Nagy Júlia, az anyagot gyűjtötte Kiss Katalin, Nagy Júlia, Bp., Universitas, 1998, 112 p; A XVII–XVIII. századi magyarországi iskolai színjátszás bibliográfiája (1998–2009), szerk. Szedmák Andrea, Bp., Protea Kulturális Egyesület, 2009, 80 p; Elektronikus Periodika Adatbázis Archívum (www.epa.hu); Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa (www.matarka.hu).

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>