Medgyesy S. Norbert Bibliográfiája

Medgyesy S. Norbert publikációi

(2014. február 23.)

Monográfia:

A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK – Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Piliscsaba–Budapest, 2009. (Fontes Historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria – Magyar Ferences Források 5. — PPKE BTK Művelődéstörténeti Műhely, Monográfiák 1.) 648 p.

HU ISSN 1586-2143, HU ISSN 1786-8785, ISBN 978-963-9206-73-1

Recenziók:

 • Kilián István: A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere. In: ItK CXIV(2010) 170–174.

 • Fáy Zoltán: Nagypéntekek, húsvétok. A csíksomlyói misztériumdrámák háromszáz éve. In: Magyar Szemle XX.(új) évfolyam, 9–10. szám, 2011. augusztus–október. 161–167.

 • Ilyefalvi Emese: Művelődéstörténeti monográfia a csíksomlyói misztériumdrámák forrásairól. In: Erdélyi Múzeum LXXIII. kötet, 2011. 1. füzet. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011. 236–239. ISSN 1453–0961

 • Széchenyi Magdolna: A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere. In: A mában élő tegnapok. Tanulmányok a XIX. és a XX. század történetéhez. Szerk. M. Kiss Sándor–ifj. Bertényi Iván–Fejérdy Gergely. PPKE BTK, Piliscsaba, 2011. (Khronosz) 421–423. ISSN 1789–5561, ISBN 978-963-308-020-7

Bölcsészdoktori (PhD) értekezés:

A csíksomlyói misztériumdrámák forrásai és ferences lelkiségtörténeti háttere.

PPKE Történettudományi Doktori Iskola, Újkori Eszmetörténeti Műhely, Piliscsaba, 2006. 280 p.

http://mek.oszk.hu/08400/08410/08410.pdf

Hangzó egyetemi jegyzet-sorozat:

A sorozat neve: Régi Magyar Színpad (RMSZ); tartozékai: ismertető füzet és DVD-lemez. A sorozat tagjai:

 1. Csíksomlyói Passiójáték a XVIII. századból (RMSZ 1., 2 lemezzel)

 2. Benyák Bernát: A megszégyenült irigység, azaz Salamon magyar király (RMSZ 2.)

 3. Kisfaludy Sándor: A lelkes magyar leány – zenés történeti játék 1809-ből (RMSZ 3., 2 lemezzel)

 4. Borss Dániel: Bakhus – farsangi vígjáték 1765-ből (RMSZ 4.)

 5. Két történeti és egy népi betlehemes játék: kantai minorita (1732 előtt), podolini piarista (1738) betlehemes játék és a perenyei népi bötlehemes (RMSZ 5.)

Sorozatszerkesztő és a jegyzetek írója: Medgyesy S. Norbert. A DVD-lemez előadói: PPKE BTK Boldog Özséb Színtársulat, Piliscsaba; LFZE–Zeneakadémia Népzene Tanszék, Budapest. Rendező: Godena Albert. Zenei rendező: Vakler Anna. Kiadja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Piliscsaba, 2010.

ISBN 978-963-9206-82-3

Könyvrészlet:

 1. Ferences iskoladrámák I. Csíksomlyói passiójátékok 1721–1739.

Szerk., s. a. r.: Demeter Júlia–Kilián István–Pintér Márta Zsuzsanna. Argumentum Kiadó–Akadémiai Kiadó, Bp. 2009. (Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század 6/1.) 33–40. (VI. fejezet: A kötetben szereplő drámák forrásai.)

ISBN 978-963-446-554-6

 1. Perenye vallási élete, szakrális és zenei néphagyománya.

In: Ecclesia Agathae. A 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei. Szerk. Medgyesy S. Norbert. Magyar Napló, Bp. 2011. 257–436.

ISBN 978-963-9961-48-7

 1. Szerkesztői bevezetés, Népénekek Szent László kiárly tiszteletére, Forrásjegyzék, CD-tartalomjegyzék.

In: Énekek Szent László király tiszteletére — Cantiones de Sancto Ladislao rege. Szerk. Kovács Andrea–Medgyesy S. Norbert. Magyar Napló–Írott Szó Alapítvány, Bp. 2012. 23–26, 137–200, 220–229, 241–246.

ISBN 978-963-9961-63-0

Szerkesztett tanulmánykötetek:

 1. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1–2.

Szerk. Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Piliscsaba-Budapest, 2005. 1086 p. (Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti konferenciák 1/1, 1/2)

HU ISSN 1786-8785, ISBN 963 9206 01 6 ö, ISBN 963 9206 02 4

Recenziók:

 • Jakab Gábor: Monumentális mű a ferences lelkiségről. In: Hitvallás: a Győri Egyházmegye lapja. 6 (2005)10, 17.

 • Várnai Jakab (OFM): Őze, Sándor – Medgyesy–Schmikli, Norbert (ed.), „A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára”. Piliscsaba–Budapest 2005. – 235 x 165 mm, 1086 p. in 2 voll. – In: Archivum Franciscanum Historicum (Roma). (2005)1/4 837–839.

 • Zsilinszky Zsófia: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. – In: Ars Hungarica (Az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetének közleményei) 33 (2005) 2. 503–507.

 1. Vállal magasb mindeneknél” A Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulóján megtartott tudományos konferencia előadásai. Győr, 2007. június 25–27.

A kötet tartalma megegyezik az Arrabona Múzeumi Közlemények 46/1. 2008. számával. Társszerkesztő: Székely Zoltán.

Kiadja a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Győr, 2008. 480 p.

ISSN 0571-1304

Recenzió:

 • Jakab Gábor: „Vállal magasb mindeneknél…” Rangos és hiánypótló tanulmánykötet Szent László király tiszteletéről. In: Hitvallás: a Győri Egyházmegye lapja. IX. évf. 9. szám, 2008. szeptember, 17. lap

 1. Ecclesia Agathae. A 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és

népének-hanglemezei.

Szerk. Medgyesy S. Norbert. Magyar Napló, Bp. 2011. 520 p.

ISBN 978-963-9961-48-7

2. kiadás: Magyar Napló, Bp. 2012. 520 p.

ISBN 978-963-9961-53-1

Recenziók:

 • [Réger Ádám és a Szerkesztőség fényképes beszámolója:] A perenyei egyházközség jubileumi kötetének bemutatója. In: Magyar Napló. XXIII. évf. 10. szám, 2011. október, a címlap belső oldalán.

 • Horváth Sándor [H. S.]: A vasi Perenye község Szent Ágota-temploma 2011-ben alapításának 250. évfordulóját ünnepli. In: Hírhozó. Mai és leendő nyugdíjasok érdekvédelmi hetilapja. XIX. évf. 40. szám, 2011. október 6. 18. oldal.

 • Tanai Ibolya: Aki énekel, kétszeresen imádkozik. In: Heti Válasz XI. évf. 46. szám, 2011. november 17. 46. oldal.

 • Tóth Sándor: Énekkincses Perenye. Egy Vas megyei falu népi lelkisége. In: Új Ember LXVII. évf. 25. [3305.] szám és LXVIII. évf. 1. [3306.] szám, 2011. december 25–2012. január 1. 12. oldal.

 • Turai Laura: Ecclesia Agathae. A 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei. In: Vigilia LXXVII (2012), 6. szám, (2012. június), 478–480. 25 92 HU ISSN 0042-60241

 • Szigeti Jenő: Ecclesia Agathae. A 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei. Szerk. Medgyesy S. Norbert. Magyar Napló, Bp. 2012. In: Egyháztörténeti Szemle XIII(2012), 4. szám, 114–118. ISSN 1585-7476

 • Deáky Zita: Értékmentés másként. Ecclesia Agathae. A 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei. Szerk. Medgyesy S. Norbert. Magyar Napló, Bp. 2012. In: Magyar Napló XXV(2013), 1. szám, 64–65. ISSN 0865291 0

 1. Énekek Szent László király tiszteletére — Cantiones de Sancto Ladislao rege.

Szerk. Kovács Andrea–Medgyesy S. Norbert. Magyar Napló–Írott Szó Alapítvány, Bp. 2012. 250 p.

CD-melléklet (18 tétel, 70:38) szerkesztése.

ISBN 978-963-9961-63-0

Recenziók:

 • Tóth Sándor: Krisztus és a haza bajnoka. Énekek Szent László király tiszteletére. In: LXIX. évf. 10. (3367.) szám, 2013. március 3. 13. oldal.

 • Kecskés Mónika: „Magyarok fényes lámpása.” Énekek Szent László király tiszteletére — Cantiones de Sancto Ladislao rege. Szerk. Kovács Andrea–Medgyesy S. Norbert. Magyar Napló–Írott Szó Alapítvány, Bp. 2012. Magyar Napló XXV (2013), 9. szám, (2013. szeptember), 64–65.

 1. Nyolcszáz esztendős ferences rend. Tanulmányok a Rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről 1–2. 1314 p.

Szerk. Medgyesy S. Norbert–Ötvös István–Őze Sándor. Magyar Napló–Írott Szó Alapítvány, Bp. 2013. Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 8/1–2. HU ISSN 1786-8785, ISBN 978-963-9961-70-8, ISBN 978-963-9961-71-5

Énekeskönyv-kiadás:

A karácsonyi ünnepkör énekei Perenye hagyománya szerint (Éneklő Perenye 1.)

Kiadja a Perenyei Római Katolikus Egyházközség, Perenye, 2008. (135 p.)

ISBN 978-963-88171-0-5

A nagyböjti időszak énekei Perenye hagyománya szerint (Éneklő Perenye 2.)

Kiadja a Perenyei Római Katolikus Egyházközség, Perenye, 2011. (147 p.)

ISSN 2061-6996; ISBN 978-963-88171-2-9

A húsvéti időszak énekei Perenye hagyománya szerint (Éneklő Perenye 3.)

Kiadja a Perenyei Római Katolikus Egyházközség, Perenye, 2010. (140p.)

ISSN 2061-6996; ISBN 978-963-88171-1-2

Bővített és javított kiadás: Perenye, 2011. (141 p.)

ISSN 2061-6996; ISBN 978-963-88171-3-6

Szent Vendel és Nepomuki Szent János tisztelete Perenyében (Éneklő Perenye 4.)

Kiadja a Perenyei Római Katolikus Egyházközség, Perenye, 2013. (42 p.)

ISSN 2061-6996; ISBN 978-963-88171

Bibliográfia:

Kilián István publikációi (1959–2013).

Protea Egyesület–reciti, Bp. 2013. 31 p.

ISBN 978-963-7341-96-0

Szakfolyóiratban, periodikumban megjelent tanulmányok:

1. Az Arany Miatyánk-ének eredetének vizsgálata.

In: Vasi Szemle, LVI. évfolyam, 2002. 2. szám, 253–264.

89-1771 HU-ISSN 0505-0332

2. A Rákóczi-dallamkör népzenénkben

In: Gömörország. 2003. IV. évf. 3. szám, 5–6.

ISSN 1335-6410, MK SR 2252/2000

3. A misztériumjátékok és a jeles napi dramatikus szokások az oktatásban

In: Mester és Tanítvány 6. szám, 2005. április, 149–159.

ISSN 1785-4342

Bővített másodközlés: A misztériumjátékok és a jeles napi dramatikus szokások az oktatásban és a paraliturgiában. In: A Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Évkönyve 2004–2005. Szerk. Tőke Péter Miklós. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Győr, 2006. 97–110.

4. „Hány csepp vért hullatott edes Jesusotok, én mingyárt meg mondom, ide

halgassatok!” A csíksomlyói misztériumdrámák egyik legősibb motívuma

In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. Társadalom- és Humántudományok. Főszerk. Murányi János. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2006. 243–258.

ISSN 1841-0197

5. „Vállal magasb mindeneknél…” Tudományos konferencia Szent László

királyról és a Lovagkirály tiszteletéről. Győr, 2007. június 25–27.

In: Egyháztörténeti Szemle, Miskolc, 8. évf. 2. szám, 2007.

6. „A nagy szeretet nagy fájdalmat kiván!” Amor, Dolor és más allegorikus

személyek szerepe a csíksomlyói misztériumdrámákban.

In: Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2007–2008. Művelődéstörténet. Sorozatszerk. Murányi János. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2008. 185–212.

ISSN 1841-0197

7. „Pro Festo Corporis Christi” – Eucharisztia-vita (1727) és úrnapi játék

Csíksomlyón.

In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2009. Sorozatszerk. Murányi János. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2010. 345–364.

ISSN 1841-0197

8. Ismeretlen színi előadás Csíksomlyón az utolsó ítéletről – a Mundus

redargutus-dráma periochája és magyar nyelvű szakaszai (1742).

In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. 2012. Főszerkesztő: Kelemen Imola. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2012. 217–234.

ISSN 1841-0197

Tanulmánykötetekben megjelent dolgozatok:

 1. A csíksomlyói passiójátékok forrásvidéke.

In: PPKE Műhelytanulmányok. Bp. 1999. 9–32.

HU ISSN 1585-2709

 1. Csíksomlyói Mária-siralmak elő- és utóélete.

In: A magyar színház születése, az 1997. évi egri konferencia előadásai. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2000. 44–65.

ISBN 963 661 407 5

 1. A csíksomlyói misztériumdrámák eredetének vizsgálata.

In: Pro Scientia Aranyérmesek V. konferenciája Sopron, 2000. Szerk. Dr. Jánoska Ferenc. Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Bp. 2000. 47–51.

ISBN 963 00 5158 3

 1. Bevezetés a csíksomlyói passiójátékok forrásaiba.

In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 5. Szerk.: S. Lackovits Emőke és Mészáros Veronika. Veszprém, 2001. I. 93–119.

ISBN 963 7208 704 Ö 963 7208 71 2

 1. Vázlat a magyar katolikus egyház szenvedéseiről 1945–1963 között.

In: Spoleczenstwa i koscioly Europy srodkowej, Miedzy integracja a komunizmem (Sczeczin, 8-9. Juni 2001.). Tucho, 2001. 30–39.

ISBN 83-86744-32-4

 1. A hitoktatás és a színjátszás kapcsolata néhány ferences és egy piarista dráma alapján.

In: School and theatre in the Past and Nowadays – Az iskolai színjátszás múltja és jelene. Academia Ludi et Artis, Miskolc, 2002. CD-ROM

ISBN 963 204 0147

 1. Biblia Pauperum a csíksomlyói színpadon – a passiójátékok előképrendszere.

In: Mindent az Evangéliumért – Gyürki László 70. Születésnapjára. Szerkesztette: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Körmendi Szent Erzsébet Plébániahivatal Képviselőtestülete, Körmend, 2002. 211–249.

ISBN 963 204 131 3

 1. Johannes Gritsch devóciós passiójának nyomai a csíksomlyói színpadon.

In: A magyar színjáték honi és európai gyökerei – Tanulmányok Kilián István tiszteletére. Szerk. Demeter Júlia. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003. 51–63.

ISBN 963 661 567 5, ISSN 1586-6866

 1. Szent Ágota, Nepomuki Szent János és Szent Vendel tisztelete Perenyén.

In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. Szerk. Lackovits Emőke és Mészáros Veronika. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, 2004. 517–532.

ISBN 963 7208 80 1

 1. Mariazell a magyarországi ponyvairodalomban.

In: Mariazell és Magyarország. Egy zarándokhely emlékezete. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában. Szerk.: Farbaky Péter – Serfőző Szabolcs – Prékopa Ágnes. Budapesti Történeti Múzeum, Bp. 2004. 465–478.

ISBN 963 9340 34 0

 1. Mariazell im Spiegel der Flugschriften in Ungarn.

In: Ungarn in Mariazell – Mariazell in Ungarn. Geschichte und Erinnerung. Ausstellung des Historischen Museums der Stadt Budapest in Museum Kiscell. Herg. Péter Farbaky – Szabolcs Serfőző – Ágnes Prékopa. Historisches Museum der Stadt Budapest, Bp. 2004. 465–478.

ISBN 963 9340 38 3

 1. Paksi Márton György énekeskönyvének dramatikus népénekei.

In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Szerk.: Ötvös István. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2004. 67–94.

ISBN 963 9296 87 2

 1. Bevezetés (Őze Sándorral közösen)

In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Szerk. Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Piliscsaba-Budapest, 2005. 17–19. (Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti konferenciák 1/1, 1/2)

HU ISSN 1786-8785, ISBN 963 9206 01 6 ö, ISBN 963 9206 02 4

 1. A mikházi kolostor missziós munkája 1766-1785 között – eddig ismeretlen forrás alapján.

In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Szerk. Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Piliscsaba-Budapest, 2005. 240–257. (Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti konferenciák 1/1, 1/2)

HU ISSN 1786-8785, ISBN 963 9206 01 6 ö, ISBN 963 9206 02 4

 

 1. A ferences lelkiség hatása az 1767-es csíksomlyói passiójátékra. Bevezető szavak az „Inductio de passione Christi” című dráma bemutatásához és az Aranymiatyánk énekhez.

In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Szerk. Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Piliscsaba-Budapest, 2005. 1007–1014. (Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti konferenciák 1/1, 1/2)

HU ISSN 1786-8785, ISBN 963 9206 01 6 ö, ISBN 963 9206 03 2

 1. Ferences és jezsuita nagypénteki színjátékok összefüggései a barokk kori színlapok tanúsága szerint.

In: Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára. Szerk. Bretz Annamária, Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla. Balassi Kiadó–MTA Irodalomtudományi Intézet, Bp. 2005. szeptember 13. 50–54.

ISBN 963 506 651 1

 

 1. A magyarországi barokk iskoladráma-színlapok feltárásának és kiadásának főbb kérdései és első eredményei.

In: Pro Scientia Aranyérmesek VII. Konferenciája. Gödöllő, 2004. november 26–28. Szerk. Pásztori Bernadett–Radnai Márton. Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Bp. 2006. 18–25.

ISBN 963 229 540 4

 

 1. Összefüggések a jezsuita és a ferences barokk drámák között a színlapok alapján.

In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Szerk. Szilágyi Csaba. PPKE BTK, Piliscsaba, 2006. 458–470. (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák 2.)

ISSN 1786-8785, ISBN 963 9206 21 0

 1. Tótt nyelvrül magyarra mellyet forditottam…” Herchl Antal iskolamester és az Ádám-játék.

In: A Duna vallomása. Tanulmányok Käfer István hetvenedik születésnapjára. Szerk. Ábrahám Barna és Pilecky Marcell. PPKE BTK, Piliscsaba, 2006. 409–426.

ISBN 963 9206 22 9

 

 1. XIX. századi népi kéziratos énekeskönyvek Gencsapátiból és Perenyéből.

In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. Konferencia Sepsiszentgyörgyön, 2005. szeptember. II. kötet. Szerk. S. Lackovits Emőke és Szőcsné Gazda Enikő. Székely Nemzeti Múzeum – Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Sepsiszentgyörgy–Veszprém, 2007. 61–91.

ISBN 978-973-0-04968-8

 

 1. Szent László, Isten Szolgája, / Magyarok fényes Lámpássa…!” Adalékok barokk kori Szent László-énekeinkhez.

In: Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk. Maczák Ibolya. PPKE BTK, Piliscsaba, 2007. 221–224. (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok 7.)

ISSN 1586-3409

 

 1. A pálosok működése a gimnáziumi oktatásban.

In: Decus solitudinis – Pálos évszázadok. Őze Sándor közreműködésével szerkesztette: Sarbak Gábor. Szent István Társulat, Bp. 2007. 377–387. (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák 4/1.)

ISSN 1786-8785, ISBN 978 963 735 9

 

 1. Nagyheti siralomszövegek Herchl Antal iskolamester kéziratos énekeskönyvében.

In: Nyelv –irodalom – társadalom. A 2005. december 8–9-én A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban címmel a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke által szervezett konferencia előadásai. Szerk. Bárczi Zsófia – Vančoné Kremmer Ildikó. Nyitra, 2007. 183–195.

ISBN 978-80-8094-253-3, EAN 9788080942533

 

 1. Franziskanische Spiritualität am Beispiel der barocken Mysterienspiele von Csíksomlyó.

In: Bettelorden in Mitteleuropa. Geschichte, Kunst, Spiritualität. Referate der gleichnamigen Tagung vom 19. bis 22. März 2007 in St. Pölten. Hgg. von Heidemariae Specht und Ralph Andraschek-Holzer. Diözesanarchiv St. Pölten (DASP), Sankt Pölten, 2008. 760–768.

ISBN 978-3-901863-29-5

 

 1. Karácsonykor vagy a nagyhéten játszották? Az Ádám-(paradicsomjáték) és az égi pör hagyományvilágunkban.

In: Színházvilág — Világszínház. Szerk. Czibula Katalin. Ráció Kiadó, Bp. 2008. 118–132. (Régi Magyar Színház 3.) ISBN 978-963-9605-44-2 (Kiadványszám: 71)

 

 1. Szent László király alakja az 1650 és 1845 között keletkezett kéziratos és nyomtatott énekeskönyvekben.

In: „Vállal magasb mindeneknél” A Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulóján megtartott tudományos konferencia előadásai. Győr, 2007. június 25–27. A kötet tartalma megegyezik az Arrabona Múzeumi Közlemények 46/1. 2008. számával. Szerk. Medgyesy-Schmikli Norbert–Székely Zoltán. Kiadja a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Győr, 2008. 193–226.

ISSN 0571-1304

 

 1. Búcsús népénekek.

In: Nagycell és Kiscell. Zarándoklatok Vas és Győr-Moson-Sopron megyében és Burgenlandban. Mariazell 850 éves jubileumára. Szerk. Horváth Sándor. Kiadja a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely, 2008. 50–56.

 1. A katolikus népénekek feltárásáról és kritikai kiadásáról

In: Lelkiségtörténeti számvetés. Szerk. Szelestei N. László. PPKE BTK, Piliscsaba, 2008. (Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok 1.) 139–172.

ISBN 978-963-9206-70-0; ISSN 2060-7385

 

 1. Az utolsó ítélet a magyarországi barokk iskoladrámákban.

In: Apokaliptika és posztmodernitás. Szerk. Őze Sándor–Szelke László. Szent Vince Szakkollégium, Piliscsaba, 2009. 133–148.

ISBN 978-963-06-6880-4

 1. Egyházzenei áhítat Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére a csíksomlyói kegytemplomban.

In: Árpád-házi Szent Erzsébet. Magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép- Európában. Szerk. Gábor Csilla–Knecht Tamás–Tar Gabriella-Nóra. Verbum Kiadó, Kolozsvár, 2009. 262–278.

ISBN 978-973-88891-8-7

 1. Összefoglaló elemzés a csíksomlyói misztériumdrámák forrásairól.

In: Dráma – múlt, színház – jelen: Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből. Szerk. Czibula Katalin–Emődi András–János-Szatmári Szabolcs. Erdélyi Múzeum Egyesület–Partium Kiadó, Kolozsvár–Nagyvárad, 2009. 217–240. (Régi Magyar Színház 4.)

ISBN 978-973-88639-6-5; ISBN 978-973-8231-83-2

 1. Ciszterci hivatkozású himnuszok Kájoni János Latin-magyar versgyűjteményében.

In: A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában. Szerk. Guitman Barnabás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2009. 89–111. (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák 5.)

HU ISSN 1786–8785; ISBN 978 963 9206 75 5

 

 1. A piarista iskoladráma-színlapok kutatásának módszerei és első eredményei.

(Tar Gabriella-Nórával közösen írt tanulmány.)

In: A piarista rend Magyarországon. Szerk. Forgó András. Szent István Társulat, Bp. 2010. (PPKE BTK Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák 6.) 540–557.

 

 1. Die Tätigkeit der Pauliner im gymnasialen Unterricht.

In: Der Paulinerorden. Geschichte – Geist – Kultur. Hrsg. von Gabor Sarbak. Szent István Társulat, Bp. 2010. (PPKE BTK Művelődéstörténeti Műhely, Tagungen zur Ordensgeschichte 4/2.) 331–342.

ISSN 1786–8785, ISBN 978 963 277 224 0

 

 1. Köszöntő népszokások Perenyéből.

In: Historicus Polonus–Hungarus. Księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu OP w siedemdziesiątąnrocznicę urodzin–Emlékkönyv Puciłowski József Atya tiszteletére hetvenedik születésnapja alkalmából. Redakcja / Szerkesztette: Tomasz Gałuszka OP–Pál Attila Illés–Marek Miławicki OP–Balázs Zágorhidi Czigány. Wydawnictwo Esprit, Kraków, 2010. 427–434.

 

 1. A perenyei népi betlehemes játék.

In: Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. I. kötet. Szerk. Imre Mihály–Oláh Szabolcs–Fazakas Gergely Tamás–Száraz Orsolya. Debreceni Egyetemi Kiadó–Debrecen University Press, Debrecen, 2011. 209–221.

ISBN 978 963 318 104 1 I. k; ISBN 978 963 318 106 5 Ö

 

 1. Maria Advocata – Szűz Mária közbenjáró szerepének ábrázolása a csíksomlyói misztériumjátékokban.

In: (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontextustörténetek. – Metamorphosis of the (Drama)texts. Stories of Relation. I. kötet. Hagyománykezelés, imitációváltozatok – Traditions, Imitations. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. Szerk. Egyed Emese–Bartha Katalin Ágnes–Tar Gabriella Nóra. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2011. 76–84.

ISBN 978-606-8178-27-1, ISBN 978-606-8178-28-8

 1. Iskoladráma és népének – énekeskönyvi dallamokon, saját szöveggel énekelt tételek a csíksomlyói misztériumdrámákban.

In: Régi vallásos énekek és énekeskönyvek. Szerk. Szelestei N. László. PPKE BTK–Szent István Társulat, Bp.–Piliscsaba. 2011. (Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti konferenciák, 2.) 179–196.

ISSN 2060–7385, ISBN 978 963 277 302 5

 1. A csíksomlyói passiójátékok liturgikus gyökerei a szerzői utasítások, drámabeli énekek és az égi pör-jelenet alapján.

In: Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke újraindításának 20. évfordulóján tartott szimpózium előadásai. Budapest, 2010. szeptember 8–10. Szerk. Kovács Andrea. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Bp. 2012. 383–435.

ISBN 978-963-7181-48-1

 1. A győr-szigeti Szent Rókus-plébániatemplom Mária-képei, pestisszentjei és tiszteletük 1712 és 1812 között.

In: Tanulmányok Szilárdfy Zoltán 75. születésnapjára. Szerk. Smohay András. Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, Székesfehérvár, 2012. 77–88, 133, 168–169.

ISBN 978 963 87898 5 3

 1. Akkor jőhettz és örvendhettz, hogy Insurgeáltál!” A Napóleon elleni magyar nemesi felkelések indulói, énekei kéziratos gyűjteményekben (1790–1825).

In: Franciák Magyarországon, 1809. (II. kötet) A Győri Mediawave Fesztivál keretében 2009. április 29–30-án megrendezett nemzetközi tudományos konferencia előadásai. (Mediawave Konferenciák IV.) Szerk. Bana József–Katona Csaba. Győr Megyei Jogú Város Levéltára–Magyar Országos Levéltár–Mediawave Közalapítvány, Budapest–Győr, 2012. 123–166.

ISBN 978-963-631-200-8

 1. A Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–) néhány 17. századi dallama a mai népi gyakorlatban.

In: Tükröződések. Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére. Szerk. Szalay Olga. L’Harmattan–Könyvpont Kiadó, Bp. 2012. 433–455.

ISBN 978 963 236 629 6

 1. Gregorián eredetű, recitatív stílusú népénekek Perenye hagyományában.

In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. Konferencia Balatonfüreden 2009. október 1–3. Szerk. Pilipkó Erzsébet. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 2013. 422–445.

ISBN 978 963 9938 07 6

 1. Fidelis defensor, Patriae, Deo, Imperatori ac Populis – Iskoladráma Pázmány

kortársáról, Esterházy Miklós nádorról.

In: Pázmány nyomában. Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Szerk. Ajkay Alinka–Bajáki Rita. Mondat Kft, Vác, 2013. 323–330.

ISBN 978-963-87596-6-5

 1. Két, 18. századi iskoladráma, amely egy-egy Kilianushoz kötődik.

In: Szín – játék – költészet. Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére. Szerk. Czibula Katalin–Demeter Júlia–Pintér Márta Zsuzsanna. Partium Kiadó–Protea–reciti, Bp.–Nagyvárad, 2013. 262–269.

ISBN 978-606-8156-45-3, ISBN 978-963-7341-95-3

 1. Úrnapi játék Csíksomlyón, a XVIII. században (Szövegkiadás és elemzés).

In: Nyolcszáz esztendős ferences rend. Tanulmányok a Rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről 2. Szerk. Medgyesy S. Norbert–Ötvös István–Őze Sándor. Magyar Napló–Írott Szó Alapítvány, Bp. 2013. 1088–1108. Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 8/2.

HU ISSN 1786-8785, ISBN 978-963-9961-71-5

 1. A téeszesítés dalai Perenyében és a Kánai menyegző hagyományának sorsa.

In: Utak és útkereszteződések. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Főszerk. Kahler Frigyes. Szerk. Bank Barbara. Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület , Bp. 2013. 553–562.

ISBN 978-963-89727-1-2

 1. Magyar Ország fondálója…” XVII–XVIII. századi históriás és könyörgő

népénekek Szent István király tiszteletére.

In: István, a szent király. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus Szent István tiszteletéről halálnak 975. évfordulóján. Szerk. Kerny Terézia és Smohay András. Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, Székesfehérvár, 2013 (Magyar királyok és Székesfehérvár IV; A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 9.), 114–143, 508.

ISSN 1789 4425, ISBN 978 963 87898 6 0

Interjú-készítés és kiadás:

1. „Húniának szent királya, vagy te László és csodája…”

Ünnepi beszélgetés Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutatóval.

In: Hitvallás Kalendárium 2008. Szerk. Albán József. Egyházi Iskolák és Templomok Fenntartásáért Alapítvány, Győr, 2007. 97–104; gyűjteményes kiadása: Erdélyi Zsuzsanna–Várhelyi Ilona: „…századokon át paptalanúl…” Az archaikus népi imádságműfaj fogadtatástörténete. Szent István Társulat, Bp. 2011. 729–734. (297. tétel)

ISBN 978 963 277 266 0

 1. A mai diákoknak is ezt a jól bevált módszert javaslom!”

Interjú Dr. Kilián Istvánnal, a Mestereknek Mesterével.

In: Szín – játék – költészet. Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére. Szerk. Czibula Katalin–Demeter Júlia–Pintér Márta Zsuzsanna. Partium Kiadó–Protea–reciti, Bp.–Nagyvárad, 2013. 439–448.

ISBN 978-606-8156-45-3, ISBN 978-963-7341-95-3

Recenzió:

 

 1. Ismertetés Őze Sándor Nemzettudat és historiográfia című könyvéről.

In: Mester és Tanítvány. Konzervatív pedagógiai folyóirat. 27. szám, 2010. augusztus, 189–190.

ISSN 1785–4342

 

 

Lexikon-szócikkek:

 1. Perenye

In: Magyar Katolikus Lexikon (MKL) X. kötet. Szent István Társulat, Bp. 2005. 831.

ISBN 963 360 727 2 (összkiadás), 963 361 684 0 (X. kötet)

 1. Karmeliták

In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (MAMŰL) III. Középkor és kora újkor. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Balassi Kiadó, Bp. 2006. 115.

ISBN 963 506 540

 1. Petri András-énekeskönyv

In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (MAMŰL) IX. Középkor és kora újkor. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Balassi Kiadó, Bp. 2009. 168–169.

ISBN 978-963-506-789-3, ISBN 963 506 540 x ö

 1. Szerviták

In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (MAMŰL) XI. Középkor és kora újkor. Főszerk. Kőszeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. Balassi Kiadó, Bp.2011. 172–176.

ISBN 978-963-506-860-9, ISBN 978-963-506-540-0 ö

Sajtó alá rendezés, kritikai kiadás:

 1. A halandó testbe öltözött halhatatlan Isten szenvedésének rövid bemutatása. Csíksomlyó, 1743. április 12.

In: „Nap, Hold és csillagok, velem zokogjatok!” Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból. Szerk. Demeter Júlia. Utószó: Pintér Márta Zsuzsanna. Latin ford. Kilián István. Argumentum Kiadó, Bp. 2003. 211–248.

ISBN 963 446 217 0

 1. Katona István: A Magyar Szent Koronáról Doct. Décsy Sámueltől írt históriának megrostálása (1793).

In: Magyarországi gondolkodók, 18. század. Bölcsészettudományok I. (Magyar Remekírók, Új folyam) A szövegeket válogatta, a kötetet szerkesztette és az utószót írta: Tüskés Gábor. A szerkesztő munkatársa: Lengyel Réka. Kortárs Könyvkiadó, Bp. 2010. 782–786, 1053–1056.

ISBN 978 963 9985 17 9

Konferencia-beszámolók:

1. Népi vallásosság a Kárpát-medencében. Múzeumi konferencia Pápán, 2002. június 24-27.

In: Magyar Múzeumok 2002/3. Ősz, 21–22.

HU ISSN 1219-4662

 1. Ferences lelkiség, történelem és művelődés. Nemzetközi tudományos konferencia karunkon

In: Pázmány Campus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának lapja, VIII. évf. 7. szám, 2002. november, 12–13.

Szakmai beszámolók:

 1. Kívül aranyos, belül kegyelmes…” Vendégünk volt Erdélyi Zsuzsanna

In: Pázmány Campus, PPKE BTK lapja, Piliscsaba, VIII. évf., 3. szám, 2002. április–május, 36–37; gyűjteményes kiadása: Erdélyi Zsuzsanna–Várhelyi Ilona: „…századokon át paptalanúl…” Az archaikus népi imádságműfaj fogadtatástörténete. Szent István Társulat, Bp. 2011. 681–683. (278. tétel)

ISBN 978 963 277 266 0

 1. Új- és legújabbkori történeti képzés (J. Újváry Zsuzsannával).

In: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Évkönyve 2. (2000–2003). Az anyagot gyűjtötte: Simon Anita. PPKE BTK, Piliscsaba, 2004. 101–104.

ISSN 1785-0762

 1. Boldog Özséb Színtársulat

In: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Évkönyve 2. (2000–2003). Az Anyagot gyűjtötte: Simon Anita. PPKE BTK, Piliscsaba, 2004. 198–199.

ISSN 1785-0762

 1. Új- és Legújabbkori történeti képzés

In: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Évkönyve 3. (2003–2006). Szerk. Maczák Ibolya. PPKE BTK, Piliscsaba, 2008. 114–125.

ISSN 1785-0762

 1. A Boldog Özséb Színtársulat

In: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Évkönyve 3. (2003–2006). Szerkesztette: Maczák Ibolya. PPKE BTK, Piliscsaba, 2008. 222–223.

ISSN 1785-0762

 1. Beszámoló az utolsó nemesi felkelés 200. évfordulóján tartott színi előadásról és ünnepi szentmiséről

In: Nobilitas 2010. (VI. évfolyam). Szerk. Gudenus János József. Magyar Történelmi Családok Egyesülete közhasznú szervezet, Bp. 2010. 59–70.

ISSN 1788–1552

 1. Csíksomlyói Passiójáték a XVIII. századból. A Boldog Özséb Színtársulat előadása

In: Nyolcszáz esztendős ferences rend. Tanulmányok a Rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről 2. Szerk. Medgyesy S. Norbert–Ötvös István–Őze Sándor. Magyar Napló–Írott Szó Alapítvány, Bp. 2013. 1256–1261. Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 8/2.

HU ISSN 1786-8785, ISBN 978-963-9961-71-5

Megemlékezés (nekrológ):

 1. Jáki Sándor Teodóz (1929–2013). Karvezető, tanár, előénekes bácsi, a moldvai csángók apostola.

In: Magyar Egyházzene XX(2012/2013), 2. szám, 209–214.

ISSN 1217-7768

Abstract:

 1. Karácsonykor vagy a nagyhéten játszották? Az Ádám-siralom

hagyományvilágunkban. (A Play for Christmas or Easter? Adam’s Lament in our Cultural Haeritage. Angol ford.: Fejérvári Boldizsár.)

In: A világ színháza – a színház világa. Dráma és színház Európában a 19. század elejéig. 5. egri dráma- és színháztörténeti konferencia. Eger, 2003. 32–33, 65–67.

 1. A magyarországi barokk iskoladráma-színlapok feltárásának és kiadásának

főbb kérdései.

In: Pro Scientia Aranyérmesek VII. Konferenciája, Gödöllő, 2004. Szerk.: Szatmári Alexandra. Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Bp. 2004. 27–28.

 1. A szemléltető történelemoktatás néhány példája a XVIII. század első feléből.

In: Tér, identitás, felekezetek és művelődés a Kárpát-medencében és Közép-Európában. PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskola konferenciája, Piliscsaba, 2013. november 28. Rezümékötet. Szerk. Szuly Rita. PPKE BTK, Piliscsaba, 2013. 4.

ISBN 978-963-308-148-8

Egyéb:

 1. Benyák Bernát: „A megszégyenült irigység. Azaz Salamon magyar király” –

Barokk iskoladráma Szent László és Géza herceg, valamint Salamon király küzdelmeiről. A PPKE BTK Boldog Özséb Színtársulat Győrött, 2007. június 25-én megtartott előadásának színlapja.

In: „Vállal magasb mindeneknél” A Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulóján megtartott tudományos konferencia előadásai. Győr, 2007. június 25–27. A kötet tartalma megegyezik az Arrabona Múzeumi Közlemények 46/1. 2008. számával. Szerk. Medgyesy-Schmikli Norbert–Székely Zoltán. Kiadja a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Győr, 2008. 165–166.

ISSN 0571-1304

 1. Tractus Stellae” – „Csillag-játék” Vízkereszti liturgikus dráma a XI. század

végéről. A „Vállal magasb mindeneknél” című Szent László-konferencia keretében a Győri Bazilikában, 2007. június 26-án megtartott előadás színlapja.

In: „Vállal magasb mindeneknél” A Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulóján megtartott tudományos konferencia előadásai. Győr, 2007. június 25–27. A kötet tartalma megegyezik az Arrabona Múzeumi Közlemények 46/1. 2008. számával. Szerk. Medgyesy-Schmikli Norbert–Székely Zoltán. Kiadja a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Győr, 2008. 167–168.

ISSN 0571-1304

Interjúk

 1. Interjú Medgyesy-Schmikli Norbert adjunktussal.

In: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Alumni Évkönyv 2012. Szerk. Gáspár Kinga. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2012. 130–135.

 1. A lelki-szellemi honvédelem példája. Szent László király énekes tisztelete. Farmati Anna interjúja.

In: Vasárnap. Katolikus hetilap. Kolozsvár, XXII. évf., 26. szám, 2012. június 24. 1. és 5. oldal.

 1. Énekeskönyv Jelent meg Szent László királyról. Szilvay Gergely interjúja. www.magyarkurir.hu (2013. március 5.); nyomtatásban megjelent: Hitvallás, a Győri Egyházmegye lapja, XIV(2013), 4. szám, 9. (2013. április)

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>