Czibula Katalin

Tudományos életrajz

Személyes adatok

  • Név: Czibula Katalin
  • Munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Irodalmi Szakmódszertani Csoport
  • Elérhetőség: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. B/225.
  • Email: czibula.katalin@gmail.com

Tanulmányok

1980. Érettségi: Ócsai Bolyai János Gimnázium

1980-86. ELTE BTK magyar – művészettörténet szak

Tudományos fokozat

1996. Az irodalomtudomány kandidátusa

2013. Habilitáció

Munkahely

1986-–87. tanár, Ócsai Bolyai János Gimnázium

1986–93. óraadó oktató az ELTE TFK Irodalomtudományi Tanszékén

1987–93. tudományos segédmunkatárs, majd munkatárs, ELTE BTK Régi Magyar Irodalmi Tanszék

1993–96. főiskolai adjunktus az ELTE TFK Irodalomtudományi Tanszékén

1996– főiskolai docens az ELTE TFK Irodalomtudományi Tanszékén, majd 2003-tól az ELTE BTK-n

Feladatok:

  • Szemináriumok és előadások tartása a régi magyar és világirodalom, valamint a XIX. századi magyar és világirodalom területéről
  • Szemináriumok és előadások a magyar színháztörténetből, különös tekintettel a XVIII-XIX. századi időszakra, előadáselemzések, szöveg és látvány, szöveg és színjáték kölcsönhatásai
  • Szakmódszertani kollégiumok vezetése
  • Szakdolgozati szeminárium vezetése, szakdolgozato és tanári képesítők konzulense

Idegen nyelvi és határon túli oktatás

1996. és 1997. Szeged: Az Osztrák – Magyar Akció Alapítvány nyári egyeteme

2008. vendégelőadó a Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugor Tanszékén

2011–12. teljes tanév: vendégtanár a Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugor Tanszékén

2012-13. tanév tavaszi szemeszter: vendégtanár a Nagyváradi Partium Keresztény Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén

2013-14. tanév őszi szemeszter: vendégtanár a Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugor Tanszékén

Nyelvismeret

Orosz, német (középfok)

Angol, olasz (alapfok)

Bizottsági, egyesületi tagság

MTA köztestületi tag

2002-től MTA Színház- és Filmtudományi Szakbizottság tagja

2002-2005. a szakbizottság titkára

2006-tól a Société Internationale d’ Histoire Comparée du Théâtre, de l’ Opéra et du Ballet (Párizs) tagja

2013-tól a La Société Internationale pour l’Étude du Théâtre Médiéval tagja

Kitüntetések

2003. Trefort-emlékérem

Projektek, pályázatok, kutatási programok

1986-tól az MTA irodalomtudományi Intézete Drámatörténeti Kutatócsoportjának tagja, a Régi Magyar Drámai Emlékek sorozatának munkatársa

1987–93. A XVIII. századi magyarországi sajtó repertóriuma, ELTE Régi Magyar Irodalmi Tanszék, Tarnai Andor vezetésével

1994–95. Pedagógus ösztöndíjas az MTA Irodalomtudományi Intézetében

1996–2003. A Pressburger Zeitung internetes repertóriuma Dr. Andrea Seidlerrel, a Bécsi Egyetem Finnugor Intézetének oktatójával, a kutatást az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatta

2002-2003. A KOR című folyóirat ( Főszerkesztő: Jarositz Johanna, Művészeti vezető: Bardi Terézia) Regényes történelem című rovatának vezetése

2003-tól OTKA által támogatott program: Régi magyar drámai emlékek XVII-XVIII. század 7. (pótkötet)

2008– : a tatai Esterházy-kastély rekonstrukciós projektjének művészettörténésze

2009: NKA könyvkiadási támogatás Demeter Júliával a Szenvedelmek, szenvedélyek: Kazinczy Ferenc magánvilága c. kötet kiadására

2009-2010. OTKA által támogatott program: Ferenc Kazinczy: Külföldi Játszószin. Kritikai kiadás

2010: NKA könyvkiadási támogatás a Színekben oldott életek: Cigány festőnők a mai Magyarországon c. kötet kiadására

2010: A Fővárosi Önkormányzat támogatása a Színekben oldott életek: Cigány festőnők a mai Magyarországon c. kötet kiadására

2011-2014. OTKA által támogatott program: Régi magyar drámai emlékek 1600-1837)

2013-2014. OTKA által támogatott program: Katona József korai (Bánk bán előtti) drámáinak kritikai kiadása

Konferenciaelőadások

1. Iskoladráma és folklór. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének konferenciája, Noszvaj, 1988.

2. Barokk színház – barokk dráma. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének konferenciája, Eger, 1994.

3. Das deutsche Pressewesen in Europa in der frühen Neuzeit. A Deutsche Presseforschung Bremen konferenciája, Bad Muskau, 1997.

4. A magyar színház születése. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének konferenciája, Eger, 1997.

5. Szent és profán. A magyar iskolai színjátszás európai gyökerei. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének konferenciája, Eger, 2000.

6. Die Vermittlerrolle der deutschen Sprache und Kultur im Raum Pressburg. A bécsi a pozsonyi és a magyar egyetemek tudományos tanácskozása az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatásával, Smolenice, 2001.

7. Hatalom és kultúra. V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Jyväskylä, 2001.

8. School and theatre. Nemzetközi Színháztörténeti Konferencia, Miskolc, 2002.

9. Die Rolle der deutschen Sprache und Kultur in Westungarn bis 1919. A bécsi a pozsonyi és a magyar egyetemek tudományos tanácskozása az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatásával, Schlaining, 2003.

10. A színház világa – a világ színháza. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének konferenciája, Eger, 2003.

11. Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában a 15. század végétől a 18. század közepéig. Nemzetközi tudományos konferencia és kiállítás. Sárospatak, 2003.

12. A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya és a Faludi Ferenc Akadémia konferenciája, Piliscsaba, 2004.

13. Historia litteraria a XVIII. században. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének konferenciája Faludi Ferenc és Tarnai Andor emlékére, Budapest, 2004.

14. Későbarokk és klasszicizmus a magyar színpadon. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének és a Sapientia Partiumi Keresztény Egyetem konferenciája, Nagyvárad, 2006.

15. Connaissance et representation de l’ eau dans la creation theatrale et musicale en Europe. A Centre National de la Recherche Scientifique, a Sorbonne és a Société Internationale d’ Histoire Comparée du Théâtre, de l’ Opéra et du Ballet konferenciája, Aix-les-Bains, 2006.

16. „Fejjel magasb mindennél” Szent László emlékkonferencia a Győri Xantus János Múzeum, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Szent László Társaság rendezésében. Győr, 2007.

17. A magyar piarista rend küldetése a kezdetektől napjainkig. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyarországi Piarista Rendtartománya konferenciája, Piliscsaba, 2007.

18. Deutsche Sprache, Kultur und Literatur in Siebenbürgen. A bécsi a pozsonyi és a magyar egyetemek tudományos tanácskozása az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatásával, Nagyszeben, 2007.

19. La rappresentazione del fuoco sulle scene del teatro e dell’ opera. A Société Internationale d’Histoire Comparée du Théâtre, de l’Opéra et du Ballet és a “Cattedra di Storia del Teatro Francese”, Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara közös konferenciája, Montalbano Elicona, 2009.

20. Kazinczy-emlékkonferencia, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2009.

21. Drámaszövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. Az MTA Irodalomtudományi Intézete és a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem konferenciája, Kolozsvár, 2009.

22. Ferenc Kazinczy und die deutsche Sprache. A Bécsi Egyetem és a Collegium Hungaricum konferenciája, Bécs 2009.

23. Kazinczy-konferencia, A Debreceni Egyetem konferenciája, Debrecen, 2009.

24. Mesél(het)ő női történetek?! Női narratívák irodalomban, tudományokban és művészetekben, A Partiumi Keresztény Egyetem konferenciája, Nagyvárad, 2010.

25. Die Deutsche Sprache, Kultur und Literatur im Raum Pest-Buda. A bécsi a pozsonyi és a szegedi egyetemek tudományos tanácskozása az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatásával, Tata, 2010.

26. Filológia és textológia a régi magyar irodalomban, az MTA és a Miskolci Egyetem tudományos konferenciája, Miskolc, 2011.

27. Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung. A Magyar Tudományos Akadémia konferenciája, Budapest, 2011.

28. Drámák határhelyzetben. Az MTA Irodalomtudományi Intézete és a Konstantin Filozófus Egyetem konferenciája, Nyitra 2012.

29. Die Deutsche Sprache, Kultur und Literatur in Banat. A Bécsi Egyetem, a Pozsonyi Egyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem tudományos tanácskozása, Ópálos, 2012.

30. Klimt im Theater. Előadás a bécsi Színházi Múzeum és a Balassi Intézet Collegium Hungaricum Bécs szervezésében, Bécs, 2013.

31. Irodalom, művészet és barokk reprezentáció Esterházy Pál udvarában. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont konferenciája, Kőszeg, 2013.

32. Értelmiségi pályák, karriermodellek, irodalmi csoportok. A Partiumi Keresztény Egyetem konferenciája, Oradea, 2013.

33. XIV Triennal Colloquium of SITM Poznań 22nd-27th July 2013.

34. Klimt Tatán. Tudományos előadás a tatai Kuny Domokos Múzeum szervezésében. Tata, 2013.

Szaklektori tevékenység

A magyarországi katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma 1800-ig, s.a.r. Kilián István–Pintér Márta Zsuzsanna–Varga Imre, Argumentum, Budapest, 1992.

Piarista iskoladrámák I. s.a.r. Demeter Júlia–Kilián István–Kiss Katalin–Pintér Márta Zsuzsanna, Akadémiai-Argumentum, Budapest, 2002. (Régi Magyar Drámai Emlékek 5/1.)

Ferences iskoladrámák I. s.a.r. Demeter Júlia–Kilián István–Pintér Márta Zsuzsanna, Argumentum-Akadémiai, Budapest, 2009. (Régi Magyar Drámai Emlékek 6/1.)

Szakértői tevékenység
Oktatási Hivatal, magyar irodalom tankönyvek tudományos-szakmai szakértője

Tatai Esterházy-kastély rekonstrukciós projekt – művészettörténész

Kiállítások

Cigány mese (A 60 éves Bada Márta festőművész kiállítása) Budapest, Madách Színház Tolnay Szalon 2011. április – kurátor

Szinekben oldott életek (Cigány festőnők a mai Magyarországon) Nemzeti Színház 2011. szeptember – kurátor Alföldi Róberttel

Földi paradicsom (Bada Márta kiállítása) Budapest, Kolta Galéria 2011. november – rendező

Roma festőnők Magyarországon – a Roma-net európai uniós projekt kiállítása, Budapest, Kesztyűgyár Közösségi Ház, 2013. január-február – kurátor

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>