Kutatócsoport kiadványai


Megjelent a kutatócsoport angol nyelvű tanulmánykötete:

borító


A kutatócsoport kiadványai / Books edited by our research team

Adattárak / Collections of data (Fontes Ludorum Scenicorum…):

1. Varga Imre, A magyarországi protestáns iskolai színjátszásforrásai és irodalma [Sources and bibliography of Hungarian Protestant school theatre], Budapest, 1988.

2. Staud Géza, A magyarországi jezsuita iskolai színjátszásforrásai és irodalma I-IV. [Sources and bibliography of Hungarian Jesuit school theatre], Budapest, 1988-1994. (Vol. IV. köt. s.a.r. / ed. H. Takács Marianna)

3. Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Varga Imre, A magyarországi katolikus iskolai színjátszásforrásai és irodalma [Sources and bibliography of Hungarian Catholic school theatre], Budapest, 1992.

4. Kilián István, A magyarországi piarista iskolai színjátszásforrásai és irodalma [Sources and bibliography of Hungarian Piarist school theatre], Budapest, 1994.

Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század sorozat kötetei (kritikai kiadás)

Records of Old Hungarian Dramas 18th Century series (annotated edition)

1-2. Varga Imre, Protestáns iskoladrámák I-II. [Protestant school dramas I-II.], Budapest, 1989.

3. Kilián István, Minorita iskoladrámák [Minorite school dramas], Budapest, 1989.

4. Varga Imre, Pálos iskoladrámák, királyi tanintézmények, katolikus papneveldék színjátékai [Pauline school dramas, plays from royal institutes, Catholic seminaries], Budapest, 1990.

5. Varga Imre (szerk./ed.), Alszeghy Zsoltné, Czibula Katalin, Varga Imre, Jezsuita iskoladrámák I. [Jesuit school dramas I.] , Budapest, 1992.

6. Varga Imre, Alszeghy Zsoltné, Berecz Ágnes, Keresztes Attila, Kiss Katalin, Knapp Éva , Jezsuita iskoladrámák II. [Jesuit school dramas II.], Budapest, 1995.

7. Demeter Júlia, Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Piarista iskoladrámák I. [Piarist school dramas I.], Budapest, 2002.

8. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Piarista iskoladrámák II. [Piarist school dramas II.] (RMDE XVIII. század 5/2.), Budapest, 2007.

9. Demeter Júlia, Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Ferences iskoladrámák I. [Franciscan school dramas I.] (RMDE XVIII. század 6/1.), Budapest, 2009.

Latin nyelvű drámaszöveg-válogatás / Anthology of Latin dramas

Ludi scaenici linguae latinae protestantum in Hungaria e saeculo XVII–XVIII: Magyarországi latin nyelvű protestáns iskoladrámák a XVII–XVIII. századból, s. a. r. Alszeghy Zsoltné, Lóránt István, Varga Imre, az előszót írta és a jegyzeteket készítette, Varga Imre, Budapest, 2005.

Kritikai igényű, modern szövegkiadás / Modern text editions

1. Demeter Júlia (szerk./ed.), Kilián István (utószó/afterword), Iskoladrámák [School dramas], Budapest, 1995.

2. Demeter Júlia (szerk./ed.), Pintér Márta Zsuzsanna (utószó/afterword), Kilián István (latin ford./transl.), Nap, hold és csillagok, velem zokogjatok! Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból [Passion plays in 18th century Csíksomlyó], Budapest, 2003.

Monográfiák / Monographs

1. Kilián István, A minorita színjáték a XVIII. században. Elmélet és gyakorlat [Minorite theatre in the 18th century. Theory and practice], Budapest, 1992.

2. Pintér Márta Zsuzsanna, Ferences iskolai színjátszás a XVIII. században [Franciscan theatre in the 18th century], Budapest, 1993.

3. Varga Imre, A magyarországi protestáns iskolai színjátszás a kezdetektől 1800-ig [Protestant theatre in Hungary from the beginning upto 1800], Budapest, 1995.

4. Varga Imre, Pintér Márta Zsuzsanna, Történelem a színpadon. Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a 17-18. században [History on stage. Hungarian history in school dramas of the 17-18th century], Budapest, 2000.

5. Kilián István, A piarista iskolai színjáték. (A reprezentatív jezsuita minta és a teljes piarista felmérés alapján) [Piarist school drama. With a representative Jesuit sample and a full survey of Piarist schools], Budapest, 2002.

Bibliográfia / Bibliography

1. Nagy Júlia (szerk./ed.), A színjátszó iskola a XVII-XVIII. században [School theatre in the 17-18th century], Budapest, 1998.

1.a. Nagy Júlia (szerk./ed.), A színjátszó iskola a XVII-XVIII. században. Kiegészítés [School theatre in the 17-18th century. Supplement], Miskolc, 2000.

2. Szedmák Andrea (szerk./ed.), A XVII-XVIII. századi magyarországi iskolai színjátszás bibliográfiája (1998-2009) [A bibliography of Hungarian school theatre (1998-2009)], Budapest, 2009.

Tanulmánykötetek / Anthologies of essays

1. Iskoladráma és folklór [School drama and folklore], szerk./ed. Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Debrecen, 1989.

2. Az iskolai színjátszás és a népi dramatikus hagyományok [School theatre and folk traditions], szerk./ed. Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Debrecen, 1993.

3. Barokk színház – barokk dráma [Baroque theatre – Baroque drama], szerk./ed. Pintér Márta Zsuzsanna, Debrecen, 1997.

4. A magyar színház születése [The birth of Hungarian theatre] (Régi Magyar színház sorozat 1. / Series of Old Hungarian Theatre 1.), szerk./ed. Demeter Júlia, Miskolc, 2000. (426 p.)

5. A magyar színjáték honi és európai gyökerei [The national and international roots of Hungarian theatre] (Régi Magyar színház sorozat 2. / Series of Old Hungarian Theatre 2.), szerk./ed. Demeter Júlia, Miskolc, 2003. (428 p.)

6. Színházvilág – Világszínház [World of the theatre – Theatre of the world] (Régi Magyar színház sorozat 3./ Series of Old Hungarian Theatre 3.), szerk./ed. Czibula Katalin, Budapest, 2008. (311 p.)

7. Dráma – múlt. Színház – jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből [Drama – past. Theatre – present. Studies on the history of drama and theatre] (Régi Magyar színház sorozat 4. / Series of Old Hungarian Theatre 4.), szerk./ed. Czibula Katalin, Emődi András, János-Szatmári Szabolcs,Nagyvárad – Kolozsvár, 2009. (440 p.)

8. Drámaszövegek metamorfozisa. Kontaktustörténetek. Metmorphosis of the (Drama) Texts. Stories of Relation, (Régi Magyar színház sorozat 5. / Series of Old Hungarian Theatre 5.), szerk. Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra, Kolozsvár, 2011. (356 p.)

CD ROM: tanulmányok /essays

School and Theatre / Iskola és színház CD ROM (ISBN 963 204 0147), Miskolc, 2002.