Medgyesy S. Norbert

Szakmai önéletrajz – Medgyesy S. Norbert

Személyes adatok:

 • Név: Dr. Medgyesy-Schmikli Norbert

 • Születési hely: Győr

 • Születési idő: 1977. február 5.

 • Munkahely és beosztás: PPKE BTK Történettudományi Intézet, Piliscsaba, egyetemi adjunktus

Tanulmányok, iskolák:

 • Liszt Ferenc Állami Zeneiskola, Győr (1983–1991)

 • Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr (1991–1995)

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, történelem–régi magyarországi irodalom–medievisztika szak, Piliscsaba (1995–2001)

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskola – Újkori Eszmetörténeti Műhely, Piliscsaba (2001–2004)

Tudományos fokozat:

 • PhD – történettudomány (PPKE Történettudományi Doktori Iskola, 2007. március 12. Minősítés: summa cum laude)

Munkahelyek, beosztások:

  1. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék, Piliscsaba: 2010. január 1-jétől: egyetemi adjunktus. (2001. február 1.–2009. december 31.: egyetemi tanársegéd ugyanott.)

  2. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Régi Magyar Drámatörténeti Kutatócsoport, Budapest (2000–)

  3. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenepedagógia Tanszék, majd Népzene Tanszék, Budapest: óraadó tanár (2007–)

Tanulmányutak, külföldi képzés:

   • CEEPUS-ösztöndíj: Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár–Csíksomlyó, 1999. október

   • ERASMUS-ösztöndíj: Johannes Gutenberg Universität, Mainz, 2000. tavaszi szemeszter

   • Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) Junior ösztöndíja: Collegium Hungaricum, Bécs, 2004

   • Csíksomlyó, Ferences Kolostor Könyvtára és Csíki Székely Múzeum Ferences Állomány (Csíkszereda): 1998, 1999, 2000, 2001, 2007, 2010

Nyelvismeret:

 • Német, felsőfokú „C” állami nyelvvizsga (2006)

 • Latin, középfokú „C” állami nyelvvizsga (1997)

Kitüntetések, ösztöndíjak:

 • XIII. OTDK Miskolc, Humántudományi Szekció, Régi magyar irodalom alszekció: II. helyezés (1997. március)

 • XLIV. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat (Néprajzi Múzeum, Budapest): II. helyezés (1997. május)

 • XIV. OTDK Pécs, Humántudományi Szekció, Régi magyar irodalom alszekció: I. helyzés (1999. március)

 • Pro Scientia Aranyérem (MTA, Budapest, 1999. november 2.)

 • Kopits-ösztöndíj: PPKE BTK, Piliscsaba, 1999. május

 • MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2010–2013)

 • Perenye község Díszpolgára (2012)

 • Az Év Tanára – Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Tata (2012)

Kutatási terület, kiadványok, konferencia-szervezések:

I. Kutatási terület:

 1. Barokk iskoladrámák és színlapjaik:

A XVIII. századi csíksomlyói ferences misztériumdrámák (passiójátékok) közép- és kora újkori forrásainak feltárása (1997 óta) és publikálása monográfia formájában (2009). Emellett 1997 óta részvétel a Régi Magyar Drámai Emlékek című könyvsorozat kritikai szövegkiadói munkájában. 2009-től: a hazai, XVII–XVIII. századi iskoladráma-színlapok teljes feltárása, adattárának elkészítése és kritikai kiadásának előkészítése.

 1. XVII–XVIII. századi históriás énekek, népénekek:

2007 óta Szent István és Szent László királyok, továbbá a magyar szentek tiszteletére írt XVII–XVIII. századi históriás költemények és népénekek feltárása, kritikai és népszerűsítő publikálása hangzó anyag kíséretében.

 1. Perenye község néphagyománya:

1995 óta végzett rendszeres helyi, saját néprajzi és népzenei gyűjtés alapján a vasi Perenye község XVI–XIX. századba visszanyúló néphagyományának rendszerezése, forrásainak feltárása, kottás és hangzó formában való kritikai és népszerűsítő kiadása.

II. Hazai és nemzetközi tudományos konferencia-szervezések:

 1. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára” című nemzetközi tudományos konferencia. PPKE BTK, Piliscsaba, 2002. október 14–16. Előadók száma: 87 fő.

 2. Vállal magasb mindeneknél” A Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulóján megtartott tudományos konferencia. Xantus János Múzeum, Győr, 2007. június 25–27. Előadók száma: 31 fő.

 3. 800 éves a Ferences Rend. Tudományos konferencia a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről” című nemzetközi tudományos konferencia. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest–PPKE BTK, Piliscsaba, 2009. október 14–15. Előadók száma: 64 fő.

 4. Szent László király győri tisztelete. Műhelykonferencia az első győri körmenet 250. évfordulóján” című szimpózium. Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr, 2013. június 27. Előadók száma: 5 fő, kamara-kiállítással egybekötve.

III. Egyetemi színtársulat:

A XVIII. századi, magyarországi barokk iskoladrámákat rendszeresen előadó Boldog Özséb Színtársulat megalapítása (2002) és vezetése. Eddig 48 alkalommal léptünk színpadra a magyar nyelvterület egészén. A színtársulat 2008 óta együttműködik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem–Zeneakadémia Népzene Tanszékével. A színtársulat eddig előadott 7 színdarabjából 2010-ben Régi Magyar Színpad címmel 7 tagú DVD-lemezsorozat jelent meg kísérőfüzetekkel, audiovizuális egyetemi jegyzetként.

Közösségi tevékenység:

 • Boldog Özséb Színtársulat alapítója (2002) és vezetője

 • PPKE BTK Kájoni János Schola vezetője (2002–2008)

 • Szent László Társulat társelnöke, Budapest (2004–)

 • Pro Scientia Aranyérmesek Társasága tagja (1999–)

 • Magyar Egyházzenei Társaság tagja (1997–)

Elérhetőség:

Munkahely: PPKE BTK, 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

medgyesy.norbert@btk.ppke.hu

Piliscsaba, 2014. február 23.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>