Pintér Márta Zsuzsanna bibliográfiája

Publikációs lista

Pintér Márta Zsuzsanna

Könyvek

A magyarországi katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma 1800-ig. Fontes ludorum scenicorum in scholis institutisque catholicis Hungariae. (Sorozatszerkesztő: Hopp Lajos), szerk. Varga Imre, sajtó alá rendezte: Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna, Varga Imre. Bp. l992. Argumentum Kiadó, 267.p

Ferences iskolai színjátszás a XVIII. században. Bp. l993. Argumentum Kiadó, Irodalomtörténeti füzetek, 132. szám. 163.p

Varga Imre – Pintér Márta Zsuzsanna: Történelem a színpadon. Bp. 2000. Argumentum Kiadó, Irodalomtörténeti füzetek, 147. szám. 228.p

Demeter Júlia – Pintér Márta Zsuzsanna: „ Jöszte poétának” Egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény, Bp. 2005. Argumentum Kiadó, Irodalomtörténet füzetek 156. szám. 337. p.

Szövegkiadás

Iskoladrámák. (Szerk. Demeter Júlia). Bp. 1995. Unikornis Kiadó,(A magyar dráma gyöngyszemei 4. Sorozatszerkesztő: Kerényi Ferenc) Húsvéti játék Ábrahám és Krisztus áldozatáról (1765) című csíksomlyói passiójáték szövege. 63-119.

Nap, hold és csillagok, velem zokogjatok” Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból.(Szerk. Demeter Júlia, utószó Pintér Márta Zsuzsanna, a latin szöveget gondozta Kilián István), Bp. Argumentum Kiadó, 2003. 3 passiójáték sajtó alá rendezése: 211-248, 303-360, 361-414.

Piarista iskoladrámák 1. RMDE XVIII. század 5/1(Szerk. Demeter Júlia – Kilián István – Pintér Márta Zsuzsanna, sajtó alá rendezte: Demeter Júlia, Kilián István, Kiss Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna), Bp. Argumentum Kiadó – Akadémiai Kiadó, 2002. Hagymási Imre: Szemtelen nagyra vágyódásnak nevetséges meg tsufolása 861-896, Hagymási Imre: Garabontziás László 897-935, Horányi Elek (?) Stilico 935-994. [1011. lap]

Piarista iskoladrámák 2. RMDE XVIII. század 5/2 (Szerk. Demeter Júlia – Kilián István – Pintér Márta Zsuzsanna, sajtó alá rendezte: Czibula Katalin, Demeter Júlia, Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna),), Bp. Argumentum Kiadó – Akadémiai Kiadó, 2007. Pállya István: Ravaszy és Szerencsés 27-109, Pállya István: Pazarlay és Szűkmarkosy 1109-1997, Révai Miklós: Az áldozat, 287-299, Simai Kristóf: Mesterséges ravaszság 325-385, Simai Kristóf: Zsugori 667-757, Simai Kristóf: Gyapai Márton 629-667, Simai Kristóf: Váratlan vendég II. 475-541, Ismeretlen szerző: Váltski 1199-1217. [1227. lap]

Ferences iskoladrámák 1. RMDE XVIII. század 6/1. (Szerk. század (Szerk. Demeter Júlia – Kilián István – Pintér Márta Zsuzsanna), Bp. Argumentum Kiadó, 2009. Balázs Gergely: Misztériumjáték a húsvéti bárány feláldozásáról 751-805. [940. lap]

Szerkesztett könyv

Iskoladráma és folklór. (Szerk. Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna) Debrecen, 1989. KLTE ETHNICA Alapítvány, 207.p. (Folklór és Etnográfia 50.)

Az iskolai színjáték és a népi dramatikus hagyományok. (Szerk. Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna), Debrecen, 1993. KLTE Néprajz tanszék, ETHNICA Alapítvány, 204.p.

Barokk színház – barokk dráma, (Szerk. Pintér Márta Zsuzsanna) Debrecen, 1997. KLTE ETHNICA Alapítvány, 212. p.

Irodalom, történelem, folklór, (Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára. A budapesti Mikes-konferencián elhangzott előadások) (Szerk. Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor ), Debrecen, 1992. KLTE ETHNICA kiadvány, 147.p.

Színházak és színészek a 19. századi Balatonfüreden, (Szerk. Pintér Márta Zsuzsanna), Tempevölgy könyvek 7. Balatonfüred, 2012. 134. p.

Szín – Játék – Költészet. Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére, szerk. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna, Budapest – Nagyvárad, 2013. Partium kiadó – Protea Egyesület – rec.iti, pp. 448.

1993 óta szerkesztője vagyok a Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. századi sorozatának.

Azóta megjelent kötetek:

Jezsuita iskoladrámák I (Szerk. Varga Imre, sajtó alá rendezte Alszeghy Zsoltné, Czibula Katalin, Varga Imre), Bp. 1992. Akadémiai Kiadó, 990.p.

Jezsuita iskoladrámák II. (Szerk. Varga Imre, sajtó alá rendezte Alszeghy Zsoltné, Berecz Ágnes, Czibula Katalin, Keresztes Attila, Kiss Katalin, Knapp Éva, Varga Imre) Bp. 1992. Akadémiai Kiadó, 1104 p.

Piarista iskoladrámák 1. RMDE XVIII. század (Szerk. Demeter Júlia – Kilián István – Pintér Márta Zsuzsanna), Bp. 2002. Akadémiai Kiadó – Argumentum Kiadó, 1014. p.

Piarista iskoladrámák 2. RMDE XVIII. század (Szerk. Demeter Júlia – Kilián István – Pintér Márta Zsuzsanna), Bp. 2007. Akadémiai Kiadó – Argumentum Kiadó, 1227. p.

Ferences iskoladrámák 1. RMDE XVIII. század (Szerk. Demeter Júlia – Kilián István – Pintér Márta Zsuzsanna), Bp. 2009. Akadémiai Kiadó – Argumentum Kiadó, 940. p.

Könyvrészlet

A “Szigeti Veszedelem” két XVII. századi másolata. Zrínyi-dolgozatok, Acta Iuvenum 1984. 2. szám (Szerk.: Hausner Gábor, Kovács Sándor Iván) 169-192.

Az “Inductio de Passione Christi” című csíksomlyói iskoladráma. Írók és művek a XVIII. században, Acta Iuvenum 1984. 1. szám (Szerk.: Hargittay Emil, Lancsák Gabriella) 131-201.

Utószó.„Nap, hold és csillagok, velem zokogjatok” Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból.

( Szerk. Demeter Júlia, utószó Pintér Márta Zsuzsanna, a latin szöveget gondozta Kilián István). Bp.2003. Argumentum Kiadó, 659-674.

Magyar nyelvűség a 18. század színmű-irodalmában. Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből. (Szerk. Bíró Ferenc) Bp. 2005. Argumentum Kiadó, 153-206.

A színészek társadalmi státusza. Magyar színháztörténet 1920-1949. (Főszerkesztő Bécsy Tamás és Székely György, szerk. Gajdó Tamás) Bp. 2005. Magyar Könyvklub, 1065-1123.

A játék-néző helytől a színházig – A magyar színházi szaknyelv kialakulása. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára (Szerk. Szilágyi Márton és Völgyesi Orsolya), Ráció Kiadó, Bp. 2005. 171-185.

A jezsuita ifjúság 17. századi példaképe, Holló Zsigmond. Historicus Societatis Jesu, Szilas László emlékkönyv, (szerk. Molnár Antal, Szilágyi Csaba, Zombori István), METEM Kiadó, 2007. Szeged, 322-331.

Előszó. Piarista iskoladrámák 2. RMDE XVIII. század (Szerk. Demeter Júlia – Kilián István – Pintér Márta Zsuzsanna), Bp. Argumentum Kiadó, 2007. 7-10.

Előszó. Ferences iskoladrámák 1. RMDE XVIII. század (Szerk. Demeter Júlia – Kilián István – Pintér Márta Zsuzsanna), Bp. Argumentum Kiadó, 2009. 7- 20.

A történelem mint valóság és mint allegória – hermeneutika a barokk színpadon. Festett egek. A jezsuita iskoladráma és a színpadi világ (szerk. Ács Piroska) OSZMI-Corvina, Bp. 2011. 87-100.

A passiójátékok és a politika a 20. században. Szín-Játék-Költészet Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére szerk. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna, Budapest – Nagyvárad, 2013. kiad. Partium kiadó, Protea Egyesület, rec.iti, 425-437.

ISBN 9 789637341953

Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent, lektorált cikk

Le motif du feu dans un drame historique. Friedrich Werthes: Niklas Zrinyi, Buda, 1793. Représentations et symboliques du feu dans les Théâtre européens (XVIe-XXe siècle)- Actes du Colloque de Montalbano-Elicona (18-22 septembre 2009) publiés sous la direction de Jean-Marie Valentin avec la collaboration de Florence Petizon, Paris, Honoré Champion éditeur, 2013. 233-243.

Zrinius ad Sigethum (1738) – théorie de drame et pratique du théatre dans l’oeuvre d’Andreas Friz S.J. Militia et litterae. Dei beiden Nikolaus Zrínyi und Európa (Herausgegeben von Wilhelm Kühlmann und Gábor Tüskés unter Mitarbeit von Sándor Bene) Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2009. 242-257.

Les succès et problèmes de l’édition des anciennes oeuvres de théâtre hongroises. Színházvilág -világszínház, (szerk. Czibula Katalin), Bp. Ráció Kiadó, 2008. 61-70.

La représentation de l’eau sur la scène scolaire hongroise. Représentation de l’eau dans la création théâtrale et musicale, (publiée sous la direction d’Irene Mamczarz), Editions de la Société Internationale d’histoire Comparée du Théâtre, de l’Opera et du Ballet , Paris 2008. 139-150.

Les mystères de la Passion de Csiksomlyó: la tradition médiévale et la forme baroque au XVIIIe siècle. Europejskie zwiazki dawnego teatru szkolnego i europejska wspólnota dawnych kalendarzy, (redakcja naukowa Irena Kadulska), Gdansk, 2003. 27-33.

Francia nyelvű színielőadások Pozsonyban a 18. században. Pozsony-Presburg-Bratislava. A 700 éves város (Szerk.: Gyurcsík Iván, Jégh Izabella, Papp Zsuzsanna), Pozsony-Budapest, 1994.122-129.

.

Egyházi és világi mecenatúra a XVI-XVIII. századi színjátszásban. A magyar művelődés és a kereszténység – La civiltà ungherese e il cristianesimo I-III.. (Szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit) II. Bp.-Szeged, 1998. 836-848.

„Bachusnak víg birodalma”. Dráma – Múlt Színház – Jelen. Tanulmányok a dráma és színháztörténet köréből. Szerk. Czibula Katalin, Emődi András, János-Szatmári Szabolcs. Nagyvárad, 2009. Erdélyi Múzeum Egyesület – Partium kiadó. 105-119.

Andreas Friz hatása a magyar színházi kultúrára. Drámaszövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. I. Szerk. Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra, Kolozsvár, 2011. 163-171.

Hazai konferenciakiadványban megjelent, lektorált cikk

Történeti rétegek a ferences színjátékokban. Iskoladráma és folklór, (Szerk. Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna) Debrecen, 1989. ETHNICA, 125-134.

Mikes a kolozsvári jezsuita kollégiumban. Történelem, irodalom, folklór – Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára. (Szerk. Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor), Debrecen, 1992. ETHNICA, 41-46.

Kéziratos drámaelméletek a XVII-XVIII. századból, Az iskolai színjáték és a népi dramatikus hagyományok, (Szerk. Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna) Debrecen, 1993. ETHNICA, 11-18.

Kéziratos drámaszövegek a XVIII. századból, Feltáratlan értékek a magyar irodalomban, (Szerk. Szabó B. István), Bp. 1994. Anonymus Kiadó, 57-65.

Varjú Zsigmond élete és írói munkássága. Barokk Konferenciák II. A Jezsuiták Magyarországon (Szerk. Dr. Löffler Erzsébet) Eger, 1996. 38-43.

A magyarországi Zsuzsanna – drámák. A magyar színház születése (Szerk. Demeter Júlia), Miskolc, 2000. Miskolci Egyetemi Kiadó, 301-310.

A csíksomlyói kézirategyüttes története. A magyar színjáték honi és európai gyökerei (Szerk. Demeter Júlia) Miskolc, 2003. Miskolci Egyetemi Kiadó, 13-18.

A magyarországi ferences rend középfokú iskolái a XVII-XVIII. században. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Művelődéstörténeti műhely, Rendtörténeti konferenciák1/2. ( Szerkesztette Őze Sándor), 2. kötet. Piliscsaba-Budapest, 2005. PPKE BTK – METEM, 581-592.

Szent István alakja a régi magyar drámairodalomban.„Hol vagy, István király?” – A Szent István-hagyomány évszázadai, (Szerk. Bene Sándor) Bp. 2006. Gondolat Kiadó, 189-200.

Pintér Márta Zsuzsanna – Demeter Júlia: Ismeretlen és autográf Csokonai versek – új adatok a Csokonai filológiához „Et in arcadia ego” – A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és újraértelmezése (szerk. Debreceni Attila, Gönczy Monika), Debrecen, 2005. Kossuth Egyetemi Kiadó, 37-50. (Csokonai Könyvtár, 36.)

Dráma- és színházdefiníciók a XVIII. században. A magyar nyelvű műfajelmélet kezdetei. Historia Litteraria a XVIII. században, (Irodalomtudomány és kritika című sorozat, Tanulmányok.) (Szerk. Csörsz Rumen István – Hegedűs Béla – Tüskés Gábor), Bp. 2006. Universitas Kiadó, 211-226.

Borss Dániel: Bacchus. Decus solitudinis – Pálos évszázadok (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 4/1.) (Szerk. Sarbak Gábor) Bp. Szent István Társulat, 2007. 721-727.

A történelem a nemzeti hagyományban. Társadalmak, nyelvek, civilizációk (Szerk. Garaczi Imre – Szilágyi István) Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, 2008. 186-189.

A passiójátékok. A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében. In honorem Bécsy Tamás. Szerk. Jákfalvi Magdolna- Kékesi Kun Árpád, Budapest, L’Harmattan kiadó, 2009. 191-206.

Drámatörténeti örökségünk. A magyarországi iskolai színjátszás története a 16-18. században. A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében. Szerk. Garaczi Imre, Szilágyi István. Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2010. 259-268.

Magyar történelmi drámák a 16-18. századból. Dorog és a tudományok, (Dorogi Füzetek, 38.) Szerk. Kovács Lajos, Dorog, 2010. 5-18.

A bor a régi magyar színpadon. Ghesaurus. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza 60. születésnapjára. Szerk. Csörsz Rumen István, Bp. 2010. 413-427.

Demeter Júlia-Pintér Márta Zsuzsanna – Czibula Katalin, Az RMDE 18. századi sorozata és egyéb kiadások a régi magyar drámaszövegekből = Filológia és textológia a régi magyar irodalomban, Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25-28.Szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolci Egyetem, BTK Magyar Nyelv és irodalomtudományi Intézet, Miskolc, 2012. 505-517.

Folyóiratcikkek

Lektorált idegen nyelvű:

Le théâtre jésuite dans le Royaume de Hongrie, Neohelicon, 1991. 2. sz. 295-316.

Lektorált magyar nyelvű:

Iskoladráma és folklór, ItK 1989. 1-2.sz. 189-190.

A budapesti Egyetemi Könyvtár jezsuita könyvjegyzékeinek drámakötetei, Magyar Könyvszemle, 199o. 3-4. sz. 139-147.

A Szigeti Veszedelem bibliográfiájához, Magyar Könyvszemle, 1981. 4. sz. 326-328.

Egy kéziratos deista röpirat 1819-ből, Magyar Könyvszemle, 1984. 3. sz. 244-245.

Decsy Sámuel szerkesztői működéséhez /18o7-1811/, Magyar Könyvszemle, 1985. 2. sz. 154-158.

Tóth Árpád: Hajnali szerenád /verselemzés/, Magyartanítás, 1984. 5. sz. 228-232.

Egy csíksomlyói passiójáték, Vigilia, 1987. 3. sz. 2o5-2o9.

Egy kritikai lap terve 1792-ből, Magyar Könyvszemle, 1991. 1-2. sz. 127-129.

Mikes Kelemen mint jezsuita diák, Szabolcs-Szatmári Szemle, 1991. 1. sz. 93-96.

Pintér Márta Zsuzsanna – Varga Imre: Nemzeti múltunk drámák tükrében, Vigilia, 2002. 1.sz. 26-37.

„Szerzetes játékok” avagy „költött komédiák”. Új Forrás, 2004. 9. sz. 88-98.

Pintér Márta Zsuzsanna – Demeter Júlia: Ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény Szatmárból, ItK 2005. 1.sz.. 47-116.

Pintér Márta Zsuzsanna – Demeter Júlia: Csokonai Vitéz Mihály, a vidám természetű poéta. Magyar Múzeumok, 2005. 2. sz.

Színdarab Trianon nyomán. A mikófalvi passiójáték bemutatója. Élet és Tudomány, LXVIII. évfolyam 24. sz. 755-757

Színdarab Trianon nyomán. A mikófalvi passiójáték előtörténete. Élet és Tudomány LXVIII. évf. 23. szám, 710-711.

Ányos Pál korabeli recepciójához: érzékeny játék – Ányos egyik versével, Iskolakultúra, 2013/3-4. 76-89.

Kritikák, recenziók

Minorita iskoladrámák, Vigilia, 199o. 8. sz. 635.

Minorita iskoladrámák, BUKSz 199o. 1. sz. 125-127.

Protestáns iskoladrámák I-II. ItK 1991. 1. sz. 105-108.

Protestáns iskoladrámák I-II. Confessio, 1993. 4. sz. 110-112.

A lélek tengerpartján /Ana Blandiana: A megálmodott/, Nagyvilág, 199o. 11. sz. 1738-1739.

Egy televíziógyár hőskora /L’ubomir Feldek: Van Stiphout/, Nagyvilág, 1991. 2. sz. 294-295.

Meglátod a csodákat /Jordan Chimet: Hunyd be a szemed és meglátod a Várost /, Nagyvilág, 1992. 4. sz. 587-588.

Kétszáz éves az Egri Főegyházmegyei Könyvtár /1793-1993/, ItK 1994. 2. sz. 284-286.

Tüskés Gábor: Búcsújárás a barokk-kori Magyarországon, ItK 1994. 5-6. sz. 778-780.

Szilágyi Ferenc: Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei, Költemények, 4. kötet, Studia Nova 996. 2. sz.

Varga Imre: A magyarországi protestáns iskolai színjátszás, Confessio 1996. 4. sz. 123-125.

Szilágyi Ferenc: “Az ész világa mellett”, Confessio 1998. 4. sz.

Kilián István: A régi magyar képvers (Vizuális költészet Magyarországon I.) Miskolc-Bp. 1998. Confessio 1998. 4. sz.

Szilágyi Ferenc: Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei, Költemények, 5. Kötet, Magyar Tudomány, 2003. 1630-1632.

Hudi József: A veszprémi színjátszás kezdetei (1723-1879), Veszprém, 2009. Századok, 144. évf. 2010. 3. szám, 755-757.

Lexikoncikkek:

Magyar Katolikus Irodalmi Lexikon (Szerk.: Diós István) Bp. 1993. Szent István Társulat:

Székely István, Bencsik Mihály, Mikola László, Lepsényi Miklós, Ferences iskolai színjátszás, Szentes Regináld, Ferenczi Vitus, Kézdi Gratián, Martinovics Ignác, Csáti Demeter szócikkek

Új Magyar Irodalmi Lexikon (Főszerk. Péter László) Bp. 1994. I-III. Akadémiai Kiadó:

Exertitia scholastica, iskoladráma, Kézdiszentléleki betlehemes, Az atyjafiaitól eladott József, RMDE, Heigl Ambrus, Csákányi Péter, Fodor Patrik, Kézdi Gratián, Makar András, Potyó Bonaventúra, Puhóczi Márton, Szabó Ágoston, Székely István, Bellentzi Pál, Berzeviczi Henrik– Komlovszki Tibor, Jankovics József, Kovács József László, Bóta László, V. Kovács Sándor, Szántó Konrád, Nagy Imre, Waczulik Margit, Ács Pál, Rákos Raymund, Ladányi Sándor, Gyárfás J. Tihamér, Heltai János, S. Sárdi Margit, V. Kovács Sándor, Téglásy Imre, Sörös Pongrác, Uray Piroska, Ötvös Péter, Kőszeghy Péter, Kilián István, Illésy János, Iványi Emma, Hargittay Emil szócikkek.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (Főszerk. Kőszeghy Péter) Bp. 2003. – 20011.Balassi Kiadó:

Csergő Krizosztom, Dersi Simó, Fodor Patrik, Heigl Ambrus, A három zsidó ifjú története, Kovács Boldizsár, Kézdi Gratián, Kovács Pál, Kolozsvári Pál, Láczai Szabó József, Ladányi Mihály, Lestyán Mózes, Liber Scholarum, Makar András, Magyar versek, melyekben le ábrázoltatik a világnak változása, Makar András, Miklósi Ambrus, Missovitz Mihály, Nagy György, Nagy István gyűjteménye, Nagy István, Pállya István, Pogadl Flórián, Puchóczy Márton
Rithmi pro epiphania domini in processione,Röser, Jacobus, Sartorius, Andreas; Sartorius, Elias; Schenauer György, Schön Gasparus, Johannes Schwartz, Simai Kristóf, Szabó József, Szabó Ágoston, Szathmári Paksi Sámuel, Szászi János, Szomor Máté, Szigeti Gyula Mihály, Szigeti Gyula Sámuel, Szentes regináld, Székely istván, Táncz Menyhért, Thetis és Lyaeus, Tóthfalusy József, Verses gyűjtemény, Vida László, Virágh Pál, Virágos kert, Vizsgai versek szócikkek.

Népszerűsítő cikkek, megemlékezések

Ezer székely leány. Igen, 1991. Szept. 27. 15-16.

300 éve született Mikes Kelemen, Magyar Tudomány, 1991. 3. sz. 351-353.

A csíksomlyói iskoladrámák, Hargita Népe, 2003. Szept. 18. 5.

Színdarab Trianon nyomán – A mikófalvi passiójáték előtörténete, Élet és Tudomány, 2013. 23. sz. 710-712.; Színdarab Trianon nyomán – A mikófalvi passiójáték bemutatója, Élet és Tudomány, 2013/24. 755-757.

Elektronikus formában közzétett mű

A kárhozatos szerelemtől a szív jogáig, School and theatre – Iskola és Színház CD ROM Miskolc, 2002. ISBN 963 204 0147

Ahol tilos a szerelem. Elisabeth Barrett-Browning élete magyar színpadon. „Nem sűlyed az emberiség!”Album amicorum Szörényi László LX. Születésnapjára (Főszerkesztő: Jankovics József, felelős szerkesztő: Császtvay Tünde, Szerkesztők: Csörsz Rumen István és Szabó G. Zoltán) MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2007. 1151-1161. [link]www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Lektorálás

A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig (Kiad., szerk. Kilián István) Bp. 1994. (Demeter Júliával)

Irodalomtörténet-Irodalomértés (Szerk. Cs. Varga István – Vilcsek Béla) ELTE TFK Bp. 1995. (Csűrös Miklóssal)

Prédikációtörténeti tanulmányok (Szerk. Gábor Csilla)

Kolozsvár, 2004. Sapientia füzetek.

Knapp Éva: „Judit képit én viseltem”- Kora újkori színház- és drámatörténeti tanulmányok Bp. Argumentum kiadó, 2007.

Medgyesy-S. Norbert: A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés-és lelkiségtörténeti háttere, Művelődéstörténeti Műhely, Monográfiák I. PPKE BTK- Magyarok Nagyasszony ferences rendtartomány, Piliscsaba-Budapest, 2009. 366.

A XVII-XVIII. századi magyarországi iskolai színjátszás bibliográfiája (1998-2009) Szerk. Szedmák Andrea, Bp. 2009. Protea Kulturális Egyesület

Egyed Emese: Nemzedékek színháza, Kolozsvár, Sapientia füzetek (megjelenés alatt)

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>